Sanja Zoranić doktorirala

Sanja Zoranić, mag. soc. geront., viša predavačica na studiju Sestrinstva Sveučilišta u Dubrovniku, obranila je 25. veljače 2021. godine doktorsku disertaciju „Kvaliteta života starijih osoba u ruralnim i otočnim sredinama Dubrovačko-neretvanske županije“, na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Socijalna gerontologija“ na Almi Mater Europaea u Mariboru, i stekla akademski stupanj doktora znanosti, iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti.

Povjerenstvo za obranu činili su:

izv. prof. dr. sc. David Bogataj, predsjednik Povjerenstva,                    

izv. prof. dr. sc. Mladen Havelka, mentor i član Povjerenstva,                      

doc. dr. sc. Spomenka Tomek Roksandić, članica Povjerenstva.

Predhodni članakIzvanredni ispitni rokovi
Slijedeći članakErasmus+ KA103 Natječaj za studijski boravak -zimski semestar ak. 21./22.