Preddiplomski studij Sestrinstvo

Održana promocija udžbenika “Kirurgija za zdravstvene studije” urednika izv. prof. dr. sc. Marka Margaritonija...

Na sveučilišnom Kampusu je u petak, 15. ožujka, održana promocija nacionalnog sveučilišnog udžbenika "Kirurgija za zdravstvene studije" urednika izv. prof. dr. sc. Marka Margaritonija...

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2023./2024. godine

U repozitoriju se nalazi raspored nastave za ljetni semestar akademske 2023./2024. godine.

Nastupno predavanje dr. sc. Antonije Perović

U Dubrovniku, 16. listopada 2023. U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i...

Satnica izvođenja nastave za zimski semestar akademske 2022./2023. godine

U repozitoriju se nalazi satnica izvođenja nastave za zimski semestar akademske 2022./2023.

Jesenski ispitni rokovi za akademsku 2021./2022. godinu

U privitku je pregled jesenskih ispitnih rokova za akademsku 2021./2022. godinu koji će se održati u periodu od 22. kolovoza do 17. rujna 2022....
 • Svi dokumenti
 • Brošura
 • Elaborat
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Korištenje usluga javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine
 • Odluke
 • Odluke o uvjetima upisa
 • Odluke Senata
 • Polica osiguranja studenata
 • Povijest kirurgije
 • Pravila studiranja
 • Pravilnici
 • Pravilnik o studiranju
 • Raspored nastave
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
 • Upute za izradu stručnih radova
 • Upute za izradu završnih radova
 • Upute za predaju završnih radova
Brošura Sestrinstvo
Elaborat o studijskom programu Sestrinstvo
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora
Izvedbeni plan za preddiplomski studij Sestrinstvo ak. 23./24.
Ljetni ispitni rokovi 23./24.
Obrazac prijave teme završnog/diplomskog rada ak. god. 22/23
Odluka – DABAR
Odluka – rokovi za predaju i obranu završnih i diplomskih radova studenata
Odluka o obročnom plaćanju 2018./2019.
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja propisane participacije u troškovima studija
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o uvjetima upisa u više godine
Odluka o uvjetima upisa u više godine na stručnom preddiplomskom studiju Sestrinstvo i diplomskom sp
Odluka o uvjetima upisa u više godine na stručnom preddiplomskom studiju Sestrinstvo i diplomskom specijalističkom studiju Kliničko sestrinstvo
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Polica osiguranja studenata od posljedica nesretnog slucaja (nezgode)
Povijest kirurgije
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Pravilnik o studijima i studiranju
Pravilnik o završnom radu na preddiplomskom studiju
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
Prijava završetka
Rapored I. godina – 23./24.
Rapored II. godina – 23./24.
Rapored III. godina – 23./24.
Raspored III. godina – 23./24. POSTUPCI S KRONIČNOM RANOM izborni kolegij
Sestrinstvo 2019./2020.
Teme završnih radova 23./24.
Upute za izradu završnog rada
Upute za korištenje i prijavu studentske elektroničke pošte
Upute za prihvat i pohranu radova
Zaključak
Zaključak
Zaključak – novo
NASTAVNICI  NA PREDDIPLOMSKOM  STUDIJU  SESTRINSTVO
 1. prof. dr. sc. Branka Milošević Pujo,
  znanstvena savjetnica  u trajnom zvanju
 2. prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov,
  dr. med., znanstvena savjetnica
 3. prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac,
  dr. med.,  znanstvena savjetnica
 4. izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni,
  prim.dr.med., viši znanstveni suradnik,
 5. izv. prof. dr.sc. Velimir Lupret,
  prim. dr. med., znanstveni savjetnik
 6. doc. dr. sc. Denis Čerimagić,
  prim.dr. med.  znanstveni suradnik
 7. doc. dr. sc. Ljubica Matijević Mašić,
  dr. med, viša znanstvena suradnica
 8. doc. dr. sc. Ana Bakija Konsuo,
  dr. med., znanstvena suradnica,
 9. doc. dr. sc. Marijo Bekić,
  dr. med., znanstveni suradnik
 10. doc. dr. sc. Sonja Kalauz,
  dipl. med. tech., znanstvena suradnica,
 11. doc. dr. sc. Silva Katušić-Hećimović,
  dipl. ing. biotehn., viša znanstvena suradnica,
 12. doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp,
  dr.med, znanstvena suradnica
 13. doc. dr.sc. Morena Milić,
  dr.med., znanstvena suradnica
 14. doc. dr.sc. Narcis Hudorović,
  dr.med., znanstveni suradnik
 15. doc. dr. sc. Nada Lang,
  dr. med., znanstvena suradnica
 16. doc. dr. sc. Hrvoje Hećimović,
  dr. med., viši znanstveni suradnik
 17. doc. dr. sc. Sanda Tešanović,
  dr.med., znanstvena suradnica
 18. doc. Mira Ivanković,
  prim. dr. med., znanstvena suradnica
 19. dr. sc. Biserka Sedić,
  prof.def., prof. visoke škole
 20. dr. sc. Nives Vidak,
  prof., viši predavač
 21. mr. sc. Marija Radonić,
  prim. dr. med., viši predavač
 22. mr. sc. Žarko Vrbica,
  prim. dr. med., viši predavač
 23. mr.sc. Ivona Zakarija,
  dipl. ing., asistent
 24. mr. sc. Sanja Mlinarić Vrbica,
  dr. med., predavač
 25. mr. sc. Josip Lopižić,
  prof.psih., predavač
 26. mr. sc. Andro Vlahušić,
  dr.med., predavač
 27. mr. sc. Jadranka Katušić Bašić,
  prim. dr. med., predavač
 28. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med., predavač
 29. mr. sc. Dženis Jelčić, dr.med, predavač
 30. mr. Dragutin Petković, dr.  med, predavač
 31. Vesna Turuk, prof. rehab., viši predavač
 32. Mara Županić, dipl. med. techn., viši predavač
 33. Ivana Bakija, dr.med., predavač
 34. Mato Lakić, dr. med., predavač
 35. Sanja Zoranić, dipl. med. techn., predavač
 36. Vedrana Iveta, dipl. med. techn., predavač
 37. Vesna Babarović, mag. soc. rad., predavač
 38. Ilenia Romić Marčinko, dr. med., predavač
 39. Mario Wokaunn, prim. dr. med., predavač
 40. Paul Bohnert, dr. med., predavač
STRUČNI SURADNICI
 1. dr. sc. Velibor Puzović, dr. med.
 2. dr. sc. Milko Padovan, dr. med.
 3. dr. sc. Vilma Kosović, dr.med.
 4. dr. sc. Mara Tripković, prim. dr. med.
 5. Darko Miović, dr. med.
 6. Igor Hozić,  dr.  med.
 7. Mario Krželj, dr.  med.
 8. Antun Car,  prim. dr. med.
 9. Elizabeta Ćorović Arneri, dr. med.
 10. Vlado Krmek, dr. med.
 11. Karmen Đonlagić Ljubenko, dr. med.
 12. Zrinka Kačić Miličić, dr. med.
 13. Maja Maglić, dr. med.
 14. Anita Prizmić, prof. psih.
 15. Maja Lang Morović, prof. rehab.
 16. Tanja Rončević, prof.
 17. Zoran Jablanov, univ. spec. iur.
 18. Nives Pezer, dipl. iur.
 19. Marina Vučković Matić, mag.edu.rehab.
 20. Anita Miljas, mag. med. tech.
 21. Marija Čupić, mag. med. techn.
 22. Pave Dabelić, san.ing.
 23. Snježana Busančić, dipl. med. techn.
 24. Suzana Kamber, mag. med. techn.
 25. Niko Car, mag. med. techn.

Predsjednik Stručnog vijeća
izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. prim.
E-mail: markom@bolnica-du.hr

Voditeljica studija
Sanja Zoranić, dipl. med. techn.
020/446-057
E-mail: sanja.zoranic@unidu.hr

Tajnica Odjela
Lidija Jović
020/445-725
E-mail: lidija.jovic@unidu.hr
SOBA A19, Ćira Carića 4

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis