Pomorski odjel

Odjel za umjetnost i restauraciju

Ema Thür, studentica

"Studij konzervacije i restauracije upisala sam jer me spoj povijesti umjetnosti, kemije, fizike i praktičnoga – manualnih vještina, zaintrigirao. Ta kombinacija umjetničkoga, humanističkoga i prirodoslovnog karaktera bila je doista zanimljiva i ključna za odabir...

Koncept prakse tijekom studija bio je učenje svih faza konzervatorsko-restauratorskih radova

“Nakon završenog studija dobila sam priliku odraditi stručno usavršavanje u Hrvatskom restauratorskom zavodu, nakon toga sam nastavila raditi u Zavodu sve do danas. Zainteresirala me je kombinacija prirodnih, umjetničkih i humanističkih znanosti u kombinaciji s...

Virtualna međunarodna konferencija “Solidarity in culture: heritage protection under conditions of crisis”

Virtualna međunarodna konferencija “Solidarity in culture: heritage protection under conditions of crisis” održat će se od 18. do 20. ožujka, a jedan od partnera Konferencije je i Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u...

Znanstveni rad Marte Kotlar u jednom od najboljih časopisa na svijetu u kategoriji Konzervacija

Marta Kotlar, mag. art., asistentica na Odjelu za umjetnost i restauraciju, objavila je znanstveni rad „Studying a 2 millennia old bronze kettle using easily accessible characterization techniques“ u časopisu Heritage Science. Heritage Science je Springerov...

Godišnja priznanja za osobita postignuća zaposlenika Sveučilišta

Krajem godine Sveučilište u Dubrovniku dodjeljuje priznanja svojim zaposlenicima koji su ostvarili zapažena postignuća u protekloj godini. Ove se godine, iznimno, nije održala svečanost dodjele, zbog pandemije COVID-19, već su priznanja dodijeljena elektronskim putem....

Odjel za umjetnost i restauraciju

 

Odjel za umjetnost i restauraciju utemeljen je 2005. godine.

Na Odjelu se trenutno izvodi Studij konzervacije-restauracije; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika. Godine 2005. pokrenut je preddiplomski studij, a 2009. g. i diplomski studij. Studij je usklađen s Bolonjskom deklaracijom, što znači da se odvija po modelu 3 + 2 godine.

Studijski program preddiplomskog studija  traje 3 godine, nastavom koja se izvodi tijekom 6 semestara, a studijski program diplomskog studija traje 2 godine, nastavom koja se izvodi tijekom 4 semestra.

Po završetku preddiplomskog studija stječe se diploma na kojoj se upisuje zvanje: sveučilišni/prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) restauracije-konzervacije s kraticom univ. bacc. art. S nastavkom studiranja na diplomskom studiju (sljedeće dvije godine) stječe se diploma i zvanje magistra struke, magistar/magistra konzervacije-restauracije s kraticom mag. art. Diplome stečene međunarodno su priznate isprave koje vrijede u Hrvatskoj i u svim zemljama članicama Europske unije.

European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations (ECCO)  izjavljuje da je temeljna uloga konzervatora-restauratora očuvanje kulturne baštine u korist sadašnjih i budućih generacija i doprinosi poznavanju kulturne baštine s obzirom na njezin estetski značaj, povijesnu važnost i fizički integritet. Konzervator-restaurator preuzima odgovornost i provodi dijagnostičko istraživanje, konzervatorsko-restauratorske tretmane kulturne baštine i izvještava o dokumentaciji svih postupaka. Dijagnostičko istraživanje uključuje utvrđivanje sastava i stanja kulturne baštine, identifikaciju, opseg i prirodu promjena, procjenu uzroka propadanja, određivanje vrste i jedinice potrebnog tretmana i konačno, proučavanje odnosne dokumentacije.

 

Slijedom toga studijski program uključuje teoretsku nastavu zajedničku za sva područja (znanstvena, povijesno-umjetnička, antropološka, …) i praktične restauratorske aktivnosti podijeljene po vrstama materijala, na temelju smjera koji je student odabrao (Drvo, Papir, Tekstil, Metal ili Keramiku) u sveučilišnoj i u vanjskoj radionici s kojom Sveučilište ima sklopljen ugovor.

Studenti mogu upisati studij u redovitom ili izvanrednom statusu. Uvjeti upisa  objavljuju se u Natječaju za upis u prvu godinu preddiplomskih studija i u prvu godinu diplomskih studija na web-stranici www.unidu.hr/upisi.

Izvanredni profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Lucia Emanuele lucia.emanuele @ unidu.hr 020 446034
dr. sc. Mario Miličević mario.milicevic @ unidu.hr 020 445 766
dr. sc. Sandra Uskoković sandra.uskokovic @ unidu.hr i sandra.uskokovic @ gmail.com 020 446024
dr. sc. Denis Vokić denis.vokic @ unidu.hr
dr. sc. Sanja Žaja Vrbica sanja.vrbica @ unidu.hr 020 445 702

 

Docent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Alen Brković alen.brkovic @ unidu.hr 020 446 053
dr. sc. Danijela Jemo danijela.jemo @ unidu.hr 020 446 032
dr. art. Kristina Kojan Goluža kristina.kojan @ unidu.hr 020 446 021
dr. art Iris Lobaš Kukavičić iris.lobas @ unidu.hr
dr.sc. Iris Mihajlović iris.mihajlovic @ unidu.hr 020 445930
dr. sc. Josip Mikuš josip.mikus @ unidu.hr 020 445 864
doc. art. Sanja Serhatlić sserhat @ unidu.hr

 

Profesor visoke škole

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Lucijana Leoni lucijana.leoni @ unidu.hr 020 445 876

 

Poslijedoktorand

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr.sc. Margarita Bego margarita.bego @ unidu.hr 020446013

 

Viši asistent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr.sc. Iris Dupčić Radić iris @ unidu.hr 020 323 484

 

Viši predavač

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof. Jelena Dubčić jelena.dubcic @ unidu.hr 020 446049
dr.sc. Zrinka Režić Tolj zrinka.rezic @ unidu.hr

 

Asistent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
mag. art. Joško Bogdanović jbogdanovic @ unidu.hr
mag.art Tanja Dujaković tdujako @ unidu.hr
mag. art. Mateo Miguel Kodrič Kesovia mmkesov @ unidu.hr 020 446 039
mag. art. Marta Kotlar mstanic @ unidu.hr
prof. Ivana Popović ivana.popovic @ unidu.hr 020 445 775

 

Članovi Stručnog vijeća Odjela :

izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele, pročelnica

izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica

izv. prof. dr. sc. Sandra Uskoković

izv. prof. dr. sc. Denis Vokić

doc. dr. art. Kristina Kojan Goluža

doc. dr. sc. Alen Brković

doc. dr. sc. Danijela Jemo

doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić

doc. art. Sanja Serhatlić

Mateo Miguel Kodrič Kesovia, mag. art., predstavnik asistenata

Laura Divković, predstavnica studenata preddiplomskog studija

Gloria Loborec, predstavnica studenata diplomskog studija

OBJEKT A

SUTEREN

 • 9 – RADIONICA ZA METAL
 • 10 – FOTO LAB
 • 11 – KNJIŽNICA

PRIZEMLJE

 • 51 – RADIONICA ZA PAPIR
 • 69 – ATELJE
 • 78 – RADIONICA ZA DRVO
 1. KAT
 • 78 – RADIONICA ZA TEKSTIL
 1. KAT
 • 164 – INFORMATIČKI LAB

 

OBJEKT B

SUTEREN

 • RADIONICA ZA KERAMIKU

 

OBJEKT C

PRIZEMLJE

 • KEMIJSKI LAB

PROČELNICA ODJELA

izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele

tel: 020 446 034

fax: 020 435 590

e-mail: lucia.emanuele @ unidu.hr

ured: 67

Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

__________________________________________________

TAJNICA ODJELA

Maja Grgurević, mag. art.

tel: 020 446 030

fax: 020 435 590

e-mail: maja.grgurevic @ unidu.hr

ured: 68

Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X