Prijediplomski studij Konzervacija-restauracija

 • O studiju

  O studiju

  Dubrovački studij konzervacija-restauracija utemeljen je na najsuvremenijim tehničkim, tehnološkim i stručno-znanstvenim konzervatorsko-restauratorskim znanjima, koja u nastavi izlažu brojni profesori i stručnjaci.

  Program se bazira na prijeko potrebnoj širokoj teorijskoj komponenti, uz veliku pozornost posvećenu praktičnom radu studenata. Redovitu teorijsku nastavu i dio praktičnoga rada studenti obavljaju u učionicama i radionicama Sveučilišta u Dubrovniku, a dio praktičnog rada u radionicama Hrvatskoga restauratorskog zavoda u svim dijelovima Hrvatske, te brojnim hrvatskim muzejima, knjižnicama, arhivima i privatnim konzervatorsko-restauratorskim radionicama s kojima Sveučilište ima sklopljen ugovor.

  Tijekom studija studenti imaju mogućnost pohađati dio nastave na drugim sveučilištima u sklopu Erasmus+ programa s kojima Sveučilište u Dubrovniku ima potpisane Erasmus+ ugovore (Portugal, Španjolska, Belgija, Austrija, Italija, Njemačka, Češka, Grčka i dr.).

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Sveučilišni prijediplomski studij Konzervacija-restauracija; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika traje tri godine ili šest semestara (180 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku sveučilišnoga prijediplomskog studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) konzervacije-restauracije.

 • Mogućnosti nastavka obrazovanja po završetku studija

  Mogućnosti nastavka obrazovanja po završetku studija

  Nakon završenoga prijediplomskog studija student ima mogućnost nastaviti studirati na diplomskom studiju.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis