Metal

Radionica za konzervaciju-restauraciju metala djeluje od 2005. godine i nalazila se u prostorima Dubrovačkih muzeja u radionici za restauraciju metala. Sveučilište u Dubrovniku dobiva još jednu radionicu za konzervaciju-restauraciju metala 2012. godine, koja se nalazi u Kampusu te iste godine počinje njezino opremanje. Radionica za metal u potpunosti se seli u prostor Kampusa 2015./16. godine.

U radionici se provodi praktična nastava iz svih kolegija konzervacije-restauracije metala na preddiplomskom i diplomskom studiju restauracije. Studenti uz mentorstvo rade konzervatorsko-restauratorske zahvate na predmetima izrađenima od metala. U radionici se radi na povijesnom i arheološkom metalu te se također izvode neke analize, poput mjerenja klorida, snimanje površine elektronskim mikroskopom, snimanje unutrašnjosti endoskopom i sl.

Prostor se sastoji od dva dijela s ukupno cca. 115 m2, te je uređen i opremljen tako da zadovoljava standarde struke. Prostori su podijeljeni u više radnih zona za odlaganje umjetnina, mikropjeskarenje s komorom te usisivačem za komoru, mehaničko čišćenje s pomoću mikromotora te ultrazvučnog dlijeta, elektrolizu, pripravu otopina s magnetnom miješalicom, svim laboratorijskim posuđem te ormarom za kemikalije, finije radove, opremljeno pozlatarskim alatima (poput pozlate, izradbe rekonstrukcija predmeta itd.), radni dio, opremljen lampama s lupama i sitnim alatom, na kojima se obavljaju svi ostali konzervatorsko-restauratorski zahvati, ured s kompjutorima i ormarima za odlaganje literature, te pisanje dokumentacije i fotodokumentiranje.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis