Diplomski studij Konzervacija-restauracija

 • O studiju

  O studiju

  Dubrovački studij konzervacija-restauracija utemeljen je na najsuvremenijim tehničkim, tehnološkim i stručno-znanstvenim konzervatorsko-restauratorskim znanjima, koja u nastavi izlažu brojni profesori i stručnjaci. Program se bazira na prijeko potrebnoj širokoj teorijskoj komponenti, uz veliku pozornost posvećenu praktičnom radu studenata.

  Redovitu teorijsku nastavu i dio praktičnoga rada studenti obavljaju u učionicama i radionicama Sveučilišta u Dubrovniku, a dio praktičnog rada u radionicama Hrvatskoga restauratorskog zavoda u svim dijelovima Hrvatske, te brojnim hrvatskim muzejima, knjižnicama, arhivima i privatnim konzervatorsko-restauratorskim radionicama s kojima Sveučilište ima sklopljen ugovor.

  Tijekom studija studenti imaju mogućnost pohađati dio nastave na drugim sveučilištima u sklopu Erasmus+ programa s kojima Sveučilište u Dubrovniku ima potpisane Erasmus+ ugovore (Portugal, Španjolska, Belgija, Austrija, Italija, Njemačka, Češka, Grčka i dr.).

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Diplomski sveučilišni studij Konzervacija-restauracija; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika traje dvije godine, ili četiri semestra (120 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku diplomskoga studija student stječe akademski naziv magistar/magistra konzervacije-restauracije.

 • Mogućnosti zapošljavanja

  Mogućnosti zapošljavanja

  Nakon uspješnog završetka ovoga studija student se može zaposliti u državnoj upravi, u županijskim i(ili) gradskim uredima za kulturu i zaštitu spomenika kulture, u muzejima, galerijama, restauratorskim i konzervatorskim radionicama ili arhivima, a može pokrenuti i vlastiti posao.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis