Oglasna ploča diplomskog studija Konzervacija-restauracija

  • Svi dokumenti
  • Ispitni rokovi
  • Izvedbeni nastavni program
  • Kalendar nastave
  • Odluke
  • Odluke za upis u višu godinu preddiplomskog studija
  • Odluke za upis u višu godinu studija
  • Raspored predavanja
  • Upisi
  • Upute za izradu diplomskih radova
Zimski ispitni rokovi – diplomski studij Konzervacija-restauracija
Odluka Stručnog vijeća Odjela – Praksa u vanjskoj radionici
Odluka Senata horizontalna mobilnost
Ponuda izbornih kolegija – horizontalna mobilnost 2022 2023
Kalendar nastave za akademsku 2022./2023. godinu
Raspored nastave/prakse – I. g. diplomski – zimski semestar (1-2 tjedan)
Raspored nastave/prakse – I. g. diplomski – zimski semestar (3, 9-11 tjedan)
Raspored nastave – I. g. diplomski – zimski semestar (4 tjedan)
Raspored nastave – I. g. diplomski – zimski semestar (5, 6, 7, 8 tjedan)
Raspored nastave – I. g. diplomski – zimski semestar (12 tjedan)
Raspored nastave – I. g. diplomski – zimski semestar (13, 14 tjedan)
Raspored nastave – I. g. diplomski – zimski semestar (15 tjedan)
Raspored nastave/prakse – II. g. diplomski – zimski semestar
Pregled redovitih jesenskih ispitnih rokova – diplomski studij
Izvedbeni plan nastave – diplomski studij – 2022./2023.
Odluka Senata o izmjenama Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
Pregled redovitih ljetnih ispitnih rokova – diplomski studij
Upute za izradu diplomskog rada na diplomskom studiju
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja
Izvedbeni plan nastave – diplomski studij – 2021./2022.
Odluka o uvjetima upisa u više godine studija
Pravilnik o studijima i studiranju_2021
Odluka za upis na izvanredni studij
Odluka o dopuni Odluke o obročnom plaćanju propisane participacije u troškovima studija
Odluka o izradi i korištenju konzervatorsko-restauratorske dokumentacije na Odjelu za umjetnost i restauraciju
Odluka o participaciji u troskovima studiranja za redovite studente
Odluka o participaciji u troskovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troskovima studiranja
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveucilista u Dubrovniku
Odluka o obročnom plaćanju troškova studija u akademskoj 2018./2019. godini
Naputak za oblikovanje i opremu diplomskog rada na diplomskom studiju
Upis na diplomski studij

Ira Fabrio, dobitnica Rektorove nagrade

"Kada se osvrnem na protekle dvije godine svojeg studiranja na Odjelu za umjetnost i restauraciju u Dubrovniku, mogu reći da je to bilo iznimno...

Ema Thür, studentica

"Studij konzervacije i restauracije upisala sam jer me spoj povijesti umjetnosti, kemije, fizike i praktičnoga – manualnih vještina, zaintrigirao. Ta kombinacija umjetničkoga, humanističkoga i...

Koncept prakse tijekom studija bio je učenje svih faza konzervatorsko-restauratorskih radova

“Nakon završenog studija dobila sam priliku odraditi stručno usavršavanje u Hrvatskom restauratorskom zavodu, nakon toga sam nastavila raditi u Zavodu sve do danas. Zainteresirala me...

Nastupno predavanje održat će Mateo Miguel Kodrič Kesovia

Pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, te nastavnicima i studentima studija Konzervacije-restauracije; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika, nastupno predavanje održat će Mateo Miguel...

Studenti Odjela za umjetnost i restauraciju posjetili Trogir

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Restauracije i konzervacije Odjela za umjetnost i restauraciju bili su u Trogiru na terenskoj nastavi, u petak, 15. travnja...

Predavanje „Upotreba digitalne radiografije u konzervaciji i restauraciji“

Mr. sc. Frane Mihanović, suradnik s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, održat će predavanje „Upotreba digitalne radiografije u konzervaciji i restauraciji“ u četvrtak, 21....

Studenti Odjela za umjetnost i restauraciju sudjelovat će na 8. studentskoj konferenciji

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Restauracije i konzervacije sudjelovat će na 8. konferenciji studenata restauriranja i konzerviranja umjetnina, koja se održava 15. i 16....
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis