Stručno vijeće Odjela za umjetnost i restauraciju

Članovi (nastavnici)

Predstavnici studenata

  • Petra Macan, predstavnica studenata sveučilišnog prijediplomskog studija
  • Marijana Murati, predstavnica studenata sveučilišnog diplomskog studija
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis