O odjelu

Studenti Sveučilišta u Dubrovniku, sukladno ugovornoj suradnji, obavljaju stručnu praksu u Arheološkom muzeju u Zagrebu
Studenti Sveučilišta u Dubrovniku, sukladno ugovornoj suradnji, obavljaju stručnu praksu u Hrvatskom restauratorskom zavodu

Odjel za umjetnost i restauraciju

Odjel za umjetnost i restauraciju utemeljen je 2005. godine.

Na Odjelu se trenutno izvodi Studij konzervacije-restauracije; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika. Godine 2005. pokrenut je preddiplomski studij, a 2009. g. i diplomski studij. Studij je usklađen s Bolonjskom deklaracijom, što znači da se odvija po modelu 3 + 2 godine.

Studijski program preddiplomskog studija  traje 3 godine, nastavom koja se izvodi tijekom 6 semestara, a studijski program diplomskog studija traje 2 godine, nastavom koja se izvodi tijekom 4 semestra.

Po završetku preddiplomskog studija stječe se diploma na kojoj se upisuje zvanje: sveučilišni/prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) restauracije-konzervacije s kraticom univ. bacc. art. S nastavkom studiranja na diplomskom studiju (sljedeće dvije godine) stječe se diploma i zvanje magistra struke, magistar/magistra konzervacije-restauracije s kraticom mag. art. Diplome stečene međunarodno su priznate isprave koje vrijede u Hrvatskoj i u svim zemljama članicama Europske unije.

European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations (ECCO)  izjavljuje da je temeljna uloga konzervatora-restauratora očuvanje kulturne baštine u korist sadašnjih i budućih generacija i doprinosi poznavanju kulturne baštine s obzirom na njezin estetski značaj, povijesnu važnost i fizički integritet. Konzervator-restaurator preuzima odgovornost i provodi dijagnostičko istraživanje, konzervatorsko-restauratorske tretmane kulturne baštine i izvještava o dokumentaciji svih postupaka. Dijagnostičko istraživanje uključuje utvrđivanje sastava i stanja kulturne baštine, identifikaciju, opseg i prirodu promjena, procjenu uzroka propadanja, određivanje vrste i jedinice potrebnog tretmana i konačno, proučavanje odnosne dokumentacije.

Slijedom toga studijski program uključuje teoretsku nastavu (znanstvena, povijesno-umjetnička, antropološka…..) kao i  vježbe (kemija, crtanje, fotografija…) zajedničke za sva područja i praktične restauratorske aktivnosti podijeljene po vrstama materijala, na temelju smjera koji je student odabrao (Drvo, Papir, Tekstil, Metal ili Keramiku) u sveučilišnoj i u vanjskoj radionici s kojom Sveučilište ima sklopljen ugovor.

Studenti mogu upisati studij u redovitom ili izvanrednom statusu. Uvjeti upisa  objavljuju se u Natječaju za upis u prvu godinu preddiplomskih studija i u prvu godinu diplomskih studija na web-stranici www.unidu.hr/upisi.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis