Keramika

Na smjeru Keramika nastava se izvodi na keramičkim artefaktima koji obuhvaćaju šire vremensko razdoblje. Počevši od prapovijesne, uglavnom helenističke keramike (4.-1. st. pr. Kr.), preko kasnosrednjovjekovne i novovjekovne keramike, sve do porculanskih predmeta i suvremenih keramičkih tvorevina. Uz praktični rad i različitu terensku nastavu, budući konzervatori-restauratori imaju priliku angažirati se na predavanjima domaćih i inozemnih profesora,  te im se pruža suradnja s više nacionalnih i internacionalnih institucija kako bi proširili svoje vidika i stjecanja novih spoznaja.

Organiziranje radionica i rad na projektima omogućuju stjecanje daljnjih sposobnosti i vještina. Jedna od naših misija, općenito je  potpuno očuvanje i cjelovita zaštita keramičkih artefakata i arhitektonske baštine;  posebno zaštita kupe kanalice (i ostalih sličnih  keramičkih crijepova), jer je peta gradska fasada do sada bila globalno i sustavno zanemarivana.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis