English for the Travel and Tourism Industry

Izvođač programa

Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku

Naziv programa

English for the Travel and Tourism Industry

Opis

U okviru jezične razine B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike polaznici se osposobljavaju za komunikaciju na engleskom jeziku struke u raznim situacijama u industriji turizma i putovanja razvijanjem svih jezičnih vještina: slušanje, čitanje, govorna interakcija, govorna produkcija i pisanje.

Teme:

 • Being friendly and helpful, dealing with enquiries (Biti uljudan, baviti se upitima)
 • Taking a booking, organising a trip (Rezerviranje, organiziranje putovanja)
 • Using the phone, answering enquiries, taking messages (Telefonski pozivi i odgovaranje na upite)
 • Explaining dishes, eating habits, welcome to our restaurant (Objašnjavanje jela, prehrambenih navika, dobrodošli u naš restoran)
 • Responding to enquiries, confirming reservations (Odgovaranje na upite mailom, potvrđivanje rezervacija)
 • Reservations, checking in, giving information (Rezervacije, prijave, davanje informacija)
 • How would you like to pay, changing money (Kako biste željeli platiti, mijenjanje novca)
 • To and from the airport, local knowledge, offering and requesting, car rental (Do i od zračne luke, lokalne informacije, ponuda i zahtjev za iznajmljivanje automobila)
 • Dealing with complaints, better safe than sorry (Rješavanje pritužbi)
Voditelj i izvoditelj programa

Martina Hrnić, univ.spec.philol.

Trajanje programa jednog modula

54 sata

Razdoblje izvođenje programa

Od 2. studenog 2021. do 22. veljače 2022. (pauza od 19. prosinca 2021. do 10. siječnja 2022.)

Dinamika izvođenja programa

2×2 školska sata tjedno, utorkom i četvrtkom s početkom u 17:30.

Ciljna skupina polaznika

Svi zainteresirani koji su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Uvjeti upis
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • poznavanje rada na računalu
 • mogućnost praćenja online nastave videokonferencijskim alatom (npr. Zoom)
Način sudjelovanja polaznika u izvedbi programa

Za polaznike se organizira redovita nastava (kontaktna) koja se izvodi prema nastavnom planu i programu, uz primjenu informacijsko–komunikacijske tehnologije (ICT). U slučaju odluke Stožera civilne zaštite o obustavi izvođenja nastave u učionicama, Stručno vijeće Centra za jezike može odrediti izvođenje online nastave. Polaznici su dužni redovito pohađati nastavu.

Način završetka programa

Po završetku programa polaznici polažu završni ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Po uspješno položenom završnom ispitu polaznicima se izdaje potvrda Sveučilišta u Dubrovniku. Polaznicima koji ne polože ispit u prvome roku organizirat će se još jedan dodatni ispitni rok u okviru cijene programa.

Mjesto izvođenja

Središnja zgrada Sveučilišnog kampusa, Branitelja Dubrovnika 41.

Cijena programa i podatci za uplatu

2.820,00 kn jednokratno

3.100,00 kn na 2 jednake rate u iznosu od 1.550,00 kn

 1. rata se plaća prilikom upisa
 2. rata – do 17. prosinca 2021.

Podatci za uplatu:

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Poziv na broj: 66151913-24-3

Svrha uplate: English for the Travel and Tourism

Prijava i upis

Od 4. listopada 2021. do 29. listopada 2021.

Način prijave i upisa

Prijave i dokumentacija potrebna za upis podnose se elektroničkim putem na adresu: lang@unidu.hr ili osobno u središnjoj zgradi Sveučilišnog kampusa na adresi Branitelja Dubrovnika 41.

Dokumentacija potrebna za upis
 • prijavnica (prijavnicu možete preuzeti OVDJE)
 • potvrda o izvršenoj uplati prve rate ili cjelokupnog iznosa ukoliko se plaća jednokratno
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik svjedodžbe ili diplome kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili fakultetu

Po zaprimljenoj dokumentaciji, polaznicima će se dostaviti potvrda o upisu na njihove e-mail adrese.

Napomena

Sveučilište u Dubrovniku će s polaznicima sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja  programa u slučaju malog broja polaznika, s tim da će se prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju u roku od 15 dana.

Kontakt
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X