English for life and work

Naziv programa

English for life and work

Opis

English for life and work kombinira opći i poslovni engleski jezik i obuhvaća vokabular potreban za rad, putovanja i druženje. Ovo je tečaj za odrasle kojima je engleski potreban za posao i svakodnevnu komunikaciju tijekom putovanja ili druženja. Balans općeg i poslovnog engleskog jezika pogodan je za one koji trebaju komunicirati u različitim situacijama, kako na radnom mjestu tako i izvan njega.

Teme:

1 – Getting started (Talking about companies; Talking about your job; Meetings and greetings)

2  – Celebrations (Jobs; Parts of an email; Schedules and arrangements)

3  – Travelling to work (Talking about travel; Telephoning)

4 – Objects and designs (Describing people and objects; Stages of a meeting; Asking for and giving opinions; agreeing and disagreeing)

5 – Resources (Quantities; Eating out; Requests)

6 – Street life (Talking about cities; Answering the phone; At a hotel)

7 – The sound of music (Talking about changes and trends; Presentation tips;  Job interviews)

8 – Doing the right thing (Career paths; Turn taking and turn giving; Invitations and offers)

9 – Start-ups (Staying in and going out; Problems and solutions; Making suggestions)

10 – What next? (Checking details; Asking for information with indirect questions)

Trajanje programa

60 sati

Razdoblje izvođenja programa

8. studeni 2022. – 2. ožujak 2023.

Dinamika izvođenja programa

2×2 školska sata tjedno

Ciljna skupina

Svi zainteresirani koji su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Uvjeti za upis
  • završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • poznavanje rada na računalu
  • mogućnost praćenja online nastave videokonferencijskim alatom (npr. Zoom)
Način sudjelovanja polaznika u izvedbi programa

Za polaznike se organizira redovita nastava u učionici. U izvanrednim okolnostima, a prema preporuci nadležnih tijela (Stožer civilne zaštite i Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Stručno vijeće Centra za jezike može odrediti izvođenje online nastave u većoj mjeri, uz obvezno polaganje pismenog i usmenog ispita u učionici.

Način završetka programa

Po završetku programa provodi se provjera znanja koja se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Po uspješno položenom ispitu polaznici će dobiti potvrdu Sveučilišta u Dubrovniku o poznavanju stranog jezika na određenoj razini. Polaznicima koji ne polože ispit u prvome roku organizirat će se jedan dodatni ispitni rok u okviru cijene programa.

Cijena programa i podatci za uplatu

Podatci za uplatu:

Cijena: 3.000,00 kn (398,17 €)

Popust od 10% odobrava se za studente, zaposlenike i alumne Sveučilišta u Dubrovniku i za umirovljenike. Za polaznike koji istovremeno upišu programe dva strana jezika 10% popusta odobrava se za jedan program. Popusti se ne zbrajaju.

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Poziv na broj: 66151913-24-3

Svrha uplate: English for life and work

Prijava i upis

Od 5. rujna do 31. listopada 2022.

Prijave i dokumentacija potrebna za upis obavljaju se elektroničkim putem na adresu: lang@unidu.hr ili osobno u zgradi Kampusa Sveučilišta na adresi Branitelja Dubrovnika 41.

Dokumentacija potrebna za upis

Dokumentacija potrebna za upis:

  • prijavnica (prijavnicu možete preuzeti OVDJE)
  • potvrda o izvršenoj uplati
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe ili diplome kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili fakultetu

Uplatu cijene programa treba izvršiti najkasnije do 31. listopada 2022. Nakon izvršene uplate, Sveučilište u Dubrovniku će s polaznicima sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Napomena

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja programa u slučaju malog broja polaznika, s tim da će se prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju u roku od 15 dana.

Kontakt
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis