O Centru

Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, kao sastavnica Sveučilišta od njegova osnivanja, prema modelu organizacije integriranog sveučilišta, ujedinjuje nastavnu, stručnu i znanstvenu djelatnost poradi unapređenja akademske razine u nastavi stranih jezika. Primarna je svrha promicati i povećati instrumentalno znanje suvremenih stranih jezika među studentima preddiplomskih i diplomskih studija.

Osnivanje Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku temeljni je korak u promicanju i poticanju komunikacijskih vještina na stranim jezicima u međunarodnome višejezičnom okruženju. Smjernice rada Centra službeno su potvrđene dokumentom „Pravilnik o ustroju i djelokrugu rada Centra za jezike“ usvojenome na 99. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku 22. siječnja 2012. na temelju članka 60. i 114. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku.

Temeljne djelatnosti Centra čine visoko obrazovanje i znanstvena istraživanja u polju filologije. Pristup nastavi stranih jezika usklađen je s modernim pristupima učenja i usvajanja stranih jezika i interkulturalnih kompetencija u okviru multikulturalnoga i višejezičnoga zajedničkoga europskog prostora visokog obrazovanja, temeljeći se na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Centar također sudjeluje u koordinaciji nastave jezične potpore za studente koji se pridružuju Erasmus + programima ili drugim međunarodnim programima razmjene.

Od početaka svog djelovanja Centar razvija i komercijalne djelatnosti uz povezivanje s civilnim i gospodarskim sektorom.

Nastavu stranih jezika na preddiplomskim i diplomskim studijima izvode nastavnici, čija se kvalificiranost utvrđuje izborom u odgovarajuća nastavna zvanja, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutu Sveučilišta.

Oblici učenja i stjecanje znanja iz stranih jezika provode se korištenjem suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Nastavnici se trajno usavršavaju u metodama i uporabi najnovijih multimedijskih tehnologija u nastavi stranih jezika.

Uz redovitu nastavu u učionicama, nastavni se sadržaji obrađuju i u sustavu za učenje na daljinu  Merlin, što studentima omogućuje kontinuiranu primjenu multimedijskih i interaktivnih nastavnih materijala i izvan učionica, pa ih tako upućuje na jačanje oblika samoučenja, koji su za učenje stranih jezika od iznimne važnosti.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis