Španjolski

Španjolski jezik pripada romanskoj skupini jezika. Prema broju izvornih govornika drugi je svjetski jezik nakon mandarinskoga kineskog. Materinski je jezik 489 milijuna ljudi u 21 državi na šest kontinenata. Prema ukupnom broju govornika treći je svjetski jezik, te ga govori 585 milijuna ljudi, a više od 22 milijuna uči ga kao strani jezik. SAD su iza Meksika druga najbrojnija država u kojoj se govori španjolski, a očekuje se da će do 2060. postati država s najvećim brojem španjolskih govornika.

Španjolski je treći najčešći jezik u Ujedinjenim narodima i na internetu, a drugi na društvenim mrežama. Prema Eurobarometru i najviše mladih Europljana iz 20 država članica EU-a želi učiti španjolski kao drugi strani jezik. Španjolski je nakon istraživanja znanstvenika sa Sveučilišta u Vermontu proglašen najsretnijim jezikom na svijetu jer govornici upotrebljavaju najviše riječi povezanih sa srećom i pozitivnim emocijama.

Poznavanje španjolskoga otvara prozor u brojne nove svjetove jer su države španjolskoga govornog područja velika turistička receptivna tržišta bogata materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom.

S obzirom na njegovu rasprostranjenost u svijetu, španjolski ima veliko gospodarsko značenje za studente koji se žele baviti zanimanjima iz međunarodne trgovine, turizma i komunikacija, te otvara brojne mogućnosti u studentskoj razmjeni. Za studente turizma vrlo je važno poznavati španjolski jezik jer Hrvatska svake godine bilježi porast broja dolazaka i noćenja turista iz emitivnih tržišta u kojima je španjolski materinski jezik.

Španjolski se na Sveučilištu u Dubrovniku poučava na preddiplomskim i diplomskim studijima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, te na preddiplomskome studiju Odjela za komunikologiju.

Fernando Lázaro Carreter
El lenguaje nos ayuda a capturar el mundo, y cuanto menos lenguaje tengamos, menos mundo capturamos.  Una mayor capacidad expresiva supone una mayor capacidad de comprensión de las cosas.

Poslušajte naše studente kako recitiraju odabrane pjesme na španjolskom jeziku

Ana Belemečić: Canción del Mariachi, Los Lobos i Antonio Banderas

Anamarija Franjić i Nikolina Dugandžić: Súbeme la Radio, Enrique Iglesias

Petra Oberan: Corazón Espinado, Santana ft. Maná

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis