Njemački

Statistički podatci bilježe da oko 130 milijuna ljudi govori njemački kao materinski ili drugi jezik, 7,5 miliijuna pripada manjinama koje govore njemački, dok oko 15,4 milijuna uči njemački kao strani jezik. Uz engleski i francuski njemački je jedan od tri radna jezika Europske unije i najrasprostranjeniji je materinski jezik u Europi. Službeni je jezik u Njemačkoj, Austriji, Liechtensteinu, Švicarskoj, Belgiji i Luxemburgu. Njemački se govori kao jezik manjina u desetak zemalja u Europi, pa među njima i u Hrvatskoj, te u iseljeničkim zajednicama u Rusiji, na području Sjeverne i Južne Amerike i u Africi.

U proteklim desetljećima sve veći dio gospodarske suradnje Hrvatske odvija se sa zemljama njemačkoga govornoga područja, a Hrvatsku godišnje posjeti oko dva milijuna turista kojima je njemački materinski jezik. Zbog toga znanje njemačkoga jezika pruža prednost pri zapošljavanju i napredovanju u mnogim gospodarskim granama, osobito u turizmu. Njemački jezik dobiva na važnosti i za studente koji žele iskoristiti mogućnost studentske razmjene i obavljanja prakse u nekoj od zemalja njemačkoga govornoga područja jer se upravo na tom području nalazi veliki broj visokih učilišta u sklopu Erasmus programa. Znanje njemačkoga jezika, uz znanje jednoga ili više stranih jezika, otvara mnogobrojne mogućnosti obrazovanja, napredovanja i putovanja u vašemu najbližem europskom okruženju.

Njemački se jezik na Sveučilištu u Dubrovniku poučava na preddiplomskim i diplomskim studijima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, te na preddiplomskome studiju Odjela za komunikologiju.

Johann Wolfgang von Goethe
Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.

Poslušajte naše studente kako recitiraju odabrane pjesme na njemačkome jeziku

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis