Zajednički europski referentni okvir za jezike

RAZINA

OPIS

A1

Mogu razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i osnovne fraze za zadovoljavanje konkretnih potreba. Mogu predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja osobne prirode, poput mjesta stanovanja, poznanstava i posjedovanja predmeta. Mogu komunicirati na jednostavan način pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovijetno te da mi je spreman pomoći u izražavanju.

A2

Mogu razumjeti rečenice i često korištene izraze koji se odnose na područja od neposrednoga značaja (npr. osnovni osobni i obiteljski podaci, informacije vezane uz kupovinu, neposrednu okolinu, zaposlenje). Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim temama. Mogu jednostavnim jezikom reći nešto o svojemu podrijetlu, neposrednoj okolini i trenutnim potrebama.

B1

Mogu razumjeti smisao jasnoga, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu se snaći u većini situacija tijekom putovanja kroz govorno područje određena jezika. Mogu proizvesti jednostavan, povezan tekst o poznatim temama ili temama od osobnoga interesa. Mogu opisati iskustva i događaje, snove, nade i ambicije te ukratko iznijeti razloge i objašnjenja za mišljenja i planove.

B2

Mogu razumjeti glavne ideje složenoga teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući stručne rasprave u vlastitome području specijalizacije. Posjedujem tečnost i spontanost izražavanja koja je potrebna da bi se s izvornim govornicima komuniciralo redovito i bez napora. Mogu proizvesti jasan, detaljan tekst o širokome rasponu tema i objasniti svoje gledište na neku aktualnu temu, navodeći prednosti i nedostatke različitih pristupa.

C1

Mogu razumjeti širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova i prepoznati prikrivena značenja. Mogu se izražavati tečno i spontano bez očitoga traženja odgovarajućih izraza. Mogu koristiti jezik fleksibilno i učinkovito za društvene, akademske i profesionalne potrebe. Mogu proizvesti jasan, dobro strukturiran i detaljan tekst o složenim temama, pokazujući da dobro vladam obrascima organizacije teksta, konektorima i kohezivnim sredstvima.

C2

Mogu s lakoćom razumjeti gotovo sve što čujem ili pročitam. Mogu sažeti informacije iz različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruirajući argumente i iskaze u koherentnu prezentaciju. Mogu se izražavati spontano, vrlo tečno i precizno, razlikujući finije nijanse značenja, čak i u složenijim situacijama.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis