Portugalski jezik

Nazivi programa

Portugalski jezik A1 – modul A1.1    Portugalski jezik A1 – modul A1.2

Portugalski jezik A2 – modul A2.1    Portugalski jezik A2 – modul A2.2

Portugalski jezik B1 – modul B1.1    Portugalski jezik B1 – modul B1.2

Portugalski jezik B2 – modul B2.1    Portugalski jezik B2 – modul B2.2

Opis

Programi su osmišljeni prema smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ). Opis jezičnih razina možete pronaći OVDJE.

Trajanje programa

70 sati

Razdoblje izvođenja programa

Od 6. veljače 2023. do 27. travnja 2023.

Dinamika i termini izvođenja programa

2×3 školska sata tjedno u popodnevnom terminu

Ciljna skupina

Svi zainteresirani koji su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Uvjeti za upis
  • završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • poznavanje rada na računalu
  • za upis na modul A1.2 i svaki sljedeći modul potrebno je priložiti potvrdu o poznavanju stranog jezika na nižoj jezičnoj razini ili modulu. Za polaznike koji nemaju potvrdu provest će se testiranje i bit će raspoređeni u odgovarajuću grupu. Termin testiranja potrebno je dogovoriti s tajnicom Centra za jezike odmah nakon prijave. Testiranje je moguće obaviti do 27. siječnja 2023.
Način sudjelovanja polaznika u izvedbi programa

Za polaznike se organizira redovita nastava u učionici. U izvanrednim okolnostima, a prema preporuci nadležnih tijela (Stožer civilne zaštite i Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Stručno vijeće Centra za jezike može odrediti izvođenje online nastave u većoj mjeri, uz obvezno polaganje pismenog i usmenog ispita u učionici.

Način završetka programa

Po završetku programa provodi se provjera znanja koja se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Po uspješno položenom ispitu polaznici će dobiti potvrdu Sveučilišta u Dubrovniku o poznavanju stranog jezika na određenoj razini. Polaznicima koji ne polože ispit u prvome roku organizirat će se jedan dodatni ispitni rok u okviru cijene programa.

Cijena programa i podatci za uplatu

318,53 € ( 2.400,00 kn) jednokratno

Popust od 10% odobrava se za studente, zaposlenike i alumne Sveučilišta u Dubrovniku i za umirovljenike. Za polaznike koji istovremeno upišu programe dva strana jezika 10% popusta odobrava se za jedan program. Popusti se ne zbrajaju.

Podatci za uplatu:

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Poziv na broj: 66151904-24-5

Svrha uplate: (upisati naziv programa)

Prijava

Od 9. do 25. siječnja 2023.

Postupak prijave:

  1. popuniti elektronički obrazac prijave: OBRAZAC
  2. dostaviti slijedeću dokumentaciju:
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe ili diplome kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili fakultetu
  • za upis na modul A1.2 i svaki sljedeći modul potrebno je priložiti potvrdu o poznavanju stranog jezika na nižoj jezičnoj razini/modulu ili obaviti testiranje u Centru za jezike (vidi rubriku Uvjeti za upis).

Dokumentacija se može dostaviti elektroničkim putem na adresu: lang@unidu.hr ili osobno u zgradu Sveučilišta na adresi Lapadska obala 7 (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju).

Upis

Po završetku postupka prijava potrebno je izvršiti uplatu cijene programa i potvrdu o izvršenoj uplati dostaviti elektroničkim putem na adresu: lang@unidu.hr ili osobno u zgradu Sveučilišta na adresi Lapadska obala 7.

Uplatu cijene programa treba izvršiti najkasnije do 27. siječnja 2023.

Nakon izvršene uplate, Sveučilište u Dubrovniku će s polaznicima sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Napomena

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja programa u slučaju malog broja polaznika, s tim da će se prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju u zakonskom roku.

Kontakt
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis