m/b Naše more

Školsko-istraživački brod Naše more

OBILJEŽJA BRODA
1. Osnovni podatci

• godina gradnje 1991., rekonstrukcija 2000.,
• duljina preko svega 31,35 m,
• najveća širina 7,4 m,
• bruto tonaža 234 BT,
• materijal gradnje čelik,
• porivni stroj četverotaktni dizelski motor ”Wartsila” 12 UD 25 662 kW,
• reduktor 4,91:1,
• brzina 11 čV,
• stupanj automatizacije HRB AUT 3,
• dva bočna propulzora,
• fiksni četverokrilni brončani vijak.

2. Smještaj za studente ili istraživače:

• 19 studenata ili istraživača (dvije četverokrevetne kabine, jedna trokrevetna,četiri dvokrevetne),
• 3 laboratorija, nastavni prostori.

3. Vlasnik broda
 • Motorni brod Naše more
 • Luka upisa Dubrovnik
 • Temeljem rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske Lučke kapetanije Dubrovnik uknjižba prava vlasništva motornog broda Naše more luke upisa Dubrovnik u korist Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske s pravom upravljanja i korištenja broda: Veleučilište u Dubrovniku Ćira Carića 4, Dubrovnik. Od 12. 2. 2005. promjena podataka o izmjeni naslova prava raspolaganja i korištenja tvrtke za motorni brod Naše more – Sveučilište u Dubrovniku Ćira Carića 4. Dubrovnik.
4. Posada
 • jedan zapovjednik, jedan upravitelj stroja, dva kormilara (dva člana plovidbene straže, jedan mornar. Ukupno pet članova posade.
5. Oprema broda

Oprema za navigaciju i komunikaciju (važnija):

 • radar Furuno FR 1510,
 • radar Furuno FR 2117 Arpa radar za izbjegavanje sudara na moru,
 • elektronske karte NAV 2001,
 • VHF uređaji Sailor RT 4901,
 • VHF uređaji Sailor RT 5022 DSC (digitalni selektivni poziv),
 • VHF GMDSS Sailor SP 3520, (2 kom.),
 • dubinomjer Furuno FCV 271, (2 kom.),
 • Navtex Furuno NX-300 uređaj za automatsko primanje navigacijskih obavijesti i upozorenja,
 • Furuno autopilot FAP -50,
 • GPS Garmin 152,
 • Satelitski kompas Furuno.

Oprema strojarnice (važnija):

 •  2 dizelska generatora ”Iveco” Aifo 8361 SM od 100 kVA (svaki),
 • kaljužni separator RWO Skit S 0,5, 15 ppm s uređajem za automatsko zaustavljanje,
 • uređaj za obradu fekalija ORCA II,
 • sustav za klimatizaciju Condaria,
 • osmotski desalinizator Tecnocomar,
 • protupožarna pumpa Croatia pump 32 m3,
 • kormilarski uređaj hidraulični Marsili 0.500,
 • hidraulični bočni potisnici krmeni – jedan, pramčani jedan,
 • kaljužna pumpa VEP 0,4 m3,
 • hidrofor pitka/sanitarna voda Metabo,
 • hidrofor morske Grundoss,
 • kompresor zraka Cecato Blueair 7 bara,
 • akumulatorske baterije 24 V FIAM 860 Ah, rasvjeta i pogon u nuždi,
 • privješeni generator 24 V,
 • privješene hidraulične pumpe 4 kom AM 450,
 • Pastor vatrodojavna centrala 4 osjetnika (dimni i temperaturni) u strojarnici i jedan u potpalublju,
 • CO2 stabilni sustav za gašenje Pastor,
 • pumpa opće službe 32 m3/h.

Oprema za spašavanje (važnija):

 • splavi 2 x 25 osoba Continental,
 • brodica za spašavanje – prikupljanje za 6 osoba,
 • palubna hidraulična dizalica SWL 0,6 T,
 • kolutovi Best Bouy (2 kom),
 • prsluci za spašavanje (25 kom.),
 • bacač konopa s kolutovima Best Bouy (2 kom.),
 • rakete s padobranom (12 kom.),
 • dimno svjetlosni signali (2 kom.).

Fiksna koja se pretežno koristi za istraživanje mora

Palubna istraživačka oprema:

 • kočarsko vitlo,
 • malo oceanološko vitlo,
 • veliko oceanološko vitlo,
 • A-soha,
 • mokri laboratorij,
 • palubna hidraulična dizalica za vađenje uzoraka mora.
 • Svi dokumenti
 • Plovidbena praksa na brodu Naše more
 • Pravilnici
Raspored plovidbene prakse ak g. 2012./13.
Raspored plovidbene prakse ak g. 2013./14.
Raspored plovidbene prakse ak g. 2014./15.
Raspored plovidbene prakse ak g. 2015./16.
Raspored plovidbene prakse ak g. 2016./17.
Raspored plovidbene prakse ak. g. 2017./18.
Raspored plovidbene prakse ak. g. 2018./19.
Raspored plovidbene prakse ak. g. 2019./20.
Pravilnik o korištenju i održavanju reda na školsko-istraživačkom brodu ”Naše more”
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis