Prijediplomski studij Pomorske tehnologije jahta i marina

 • O studiju

  O studiju

  Studij osposobljava sve one koji žele živjeti od mora i uz more za radna mjesta u menadžmentu marina, za poslove iznajmljivanja (charteringa) jahta i brodica i za zvanje skipera.

  Studenti u teorijskoj nastavi uče o pomorskim, prometnim i gospodarskim temeljima potrebnima za upravljanje nautičkim turizmom i realizaciju pomorskog prometa.

  Praktične se vježbe izvode u laboratorijima Sveučilišta u Dubrovniku, na školskom istraživačkom brodu “Naše more”, na jedrilicama i u marinama.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Sveučilišni prijediplomski studij Pomorske tehnologije jahta i marina traje tri godine, ili šest semestara (180 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku sveučilišnoga prijediplomskog studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer pomorskih tehnologija jahta i marina (univ. bacc. ing. nav. techn).

 • Mogućnosti nastavka studija

  Mogućnosti nastavka studija

  Nakon završenoga prijediplomskog studija student ima mogućnost nastaviti studirati na diplomskom studiju Pomorstvo, a nakon završenoga diplomskog studija, na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pomorstvo.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis