Stručno vijeće Pomorskog odjela

Članovi (nastavnici)

Predstavnici studenata

  • Mato Šundrica, predstavnik prijediplomskih studija
  • Mateo Šimunović, zamjenik predstavnika prijediplomskih studija
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis