Repozitorij

 • Svi dokumenti
 • Brošura
 • Brošura za brucoše
 • Eduroam
 • Ispitni rokovi
 • Kalendar nastave
 • Konzultacije
 • Korištenje usluga javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine
 • Mirovanje - odlazak na brod
 • Odluka o načinu dodjele, korištenja i prestanak službenih e-mail adresa i AAI identiteta na Sveučilištu u Dubrovniku
 • Odluke Senata 2017./2018.
 • Odluke Senata 2018./2019.
 • Odluke Senata 2019./2020.
 • Odluke Senata 2020./2021.
 • Opći akti Odjela
 • Opći akti Sveučilišta
 • Plovidbena praksa na brodu Naše more
 • Polica osiguranja studenata
 • Satnica izvođenja nastave za ljetni semestar
 • Upisi u više i ponavljačke godine
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – Nautika
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – Brodostrojarstvo
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – PTJM
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – Pomorstvo
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija – 22.9.2021.
Zimski semestar 2021./2022. Nautika
Zimski semestar 2021./2022. Brodostrojarstvo
Zimski semestar 2021./2022. PTJM
Zimski semestar 2021./2022. Pomorstvo
Kalendar nastavnih aktivnosti 2021./2022.
Opisni kalendar nastavnih aktivnosti 2021./2022.
Termini upisa u više i ponavljačke godine – akademska 2021./2022. godina
Jesenski ispitni rok 2020./2021. – Nautika I rok
Jesenski ispitni rok 2020./2021. – Nautika II rok
Jesenski ispitni rok 2020./2021. – Brodostrojarstvo I rok
Jesenski ispitni rok 2020./2021. – Brodostrojarstvo II rok
Jesenski ispitni rok 2020./2021. – PTJM I rok
Jesenski ispitni rok 2020./2021. – PTJM II rok
Jesenski ispitni rok 2020./2021. – Pomorstvo I rok
Jesenski ispitni rok 2020./2021. – Pomorstvo II rok
Odluke posebne kategorije
Konzultacije za period kada nema nastave 2020./2021. – Nautika
Konzultacije za period kada nema nastave 2020./2021. – Brodostrojarstvo
Konzultacije za period kada nema nastave 2020./2021. – PTJM
Konzultacije za period kada nema nastave 2020./2021. – Pomorstvo
Ljetni ispitni rok 2020./2021. – Nautika I rok
Ljetni ispitni rok 2020./2021. – Nautika II rok
Ljetni ispitni rok 2020./2021. – Brodostrojarstvo I rok
Ljetni ispitni rok 2020./2021. – Brodostrojarstvo II rok
Ljetni ispitni rok 2020./2021. – PTJM I rok
Ljetni ispitni rok 2020./2021. – PTJM II rok
Ljetni ispitni rok 2020./2021. – Pomorstvo I rok
Ljetni ispitni rok 2020./2021. – Pomorstvo II rok
Plovidbena praksa na brodu „Naše more“ za akademsku 2020./2021. godinu
Izvanredni ispitni rok 2020./2021. – Nautika
Izvanredni ispitni rok 2020./2021. – Brodostrojarstvo
Izvanredni ispitni rok 2020./2021. – PTJM
Izvanredni ispitni rok 2020./2021. – Pomorstvo
Upute za korištenje i prijavu studentske elektroničke pošte
Pomorstvo
Odluka o oslobađanju školarine
Odluka o dopuni Odluke o vrijednosti ECTS bodova i participacije u troškovima studija
Odluka o dopunama Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Odluka o načinu i uvjetima upisa izbornih predmeta
Naputak
Konzultacije ljetni semestar 2020./2021. – Nautika
Konzultacije ljetni semestar 2020./2021. – Brodostrojarstvo
Konzultacije ljetni semestar 2020./2021. – PTJM
Konzultacije ljetni semestar 2020./2021. – Pomorstvo
Satnica izvođenja nastave Nautika 1. godina
Satnica izvođenja nastave Nautika 2. godina
Satnica izvođenja nastave Nautika 3. godina
Satnica izvođenja nastave Brodostrojarstvo 1. godina
Satnica izvođenja nastave Brodostrojarstvo 2. godina
Satnica izvođenja nastave Brodostrojarstvo 3. godina
Satnica izvođenja nastave PTJM 1. godina
Satnica izvođenja nastave PTJM 2. godina
Satnica izvođenja nastave PTJM 3. godina
Satnica izvođenja nastave Pomorstvo 1. godina
Satnica izvođenja nastave Pomrostvo 2. godina
Kalendar nastavnih aktivnosti 2020./2021.
Odluka Stručnog vijeća odjela
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Letak
Odluka o načinu dodjele, korištenja i prestanak službenih e-mail adresa i AAI identiteta na Sveučilištu u Dubrovniku
Odluka o obročnom plaćanju propisane participacije u troškovima studija
Zaključak
Zaključak – novo
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Odluka o obročnom plaćanju
Odluka o participaciji u troškovima studiranja
Odluka o uvjetima upisa u 2. godinu diplomskih studija
Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija – pročišćeni tekst
Odluka plaćanja završnog/diplomskog rada
Odluka o izvedbi nastave na stranom jeziku za redovite studente Sveučilišta u Dubrovniku
Polica osiguranja posebni uvjeti
Polica osiguranja opći uvjeti
Polica osiguranja
Pomorske tehnologije jahta i marina
Brodostrojarstvo
Nautika
Statut Sveučilišta u Dubrovniku
Pravilnik o studijima i studiranju
Strategija razvoja Sveučilišta u Dubrovniku (2016.-2025.)
Opseg sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Dubrovniku (ISO 9001 2015)
Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa
Pravilnik o stipendiranju studenata
Pravilnik o nagrađivanju studenata
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
Primjena etičkog kodeksa
Etički kodeks
Pravilnik o korištenju i održavanju reda na Školsko-istraživačkom brodu ”Naše more”
Samoanaliza
Odluka o priznavanju programa izobrazbe kroz programe redovitog obrazovanja
Odluka o obavljanju plovidbene prakse na školsko-istraživačkom brodu ”Naše more”
Oblik završnog/diplomskog rada i sadržaj početnih stranica
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora – Dabar
Odluka digitalni repozitorij
Zapisnik o diplomskom radu
Prijava za obranu diplomskog rada
Prijava teme diplomskog rada
Zapisnik o završnom radu
Prijava za obranu završnog rada
Prijava teme završnog rada
Upute za završetak studija
Poslovnik rada Stručnog vijeća odjela
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X