Repozitorij

 • Svi dokumenti
 • Brošura
 • Brošura za brucoše
 • Eduroam
 • Horizontalna mobilnost
 • Ispitni rokovi
 • Mirovanje - odlazak na brod
 • Odluka o načinu dodjele, korištenja i prestanak službenih e-mail adresa i AAI identiteta na Sveučilištu u Dubrovniku
 • Odluke Senata 2017./2018.
 • Odluke Senata 2018./2019.
 • Odluke Senata 2019./2020.
 • Odluke Senata 2020./2021.
 • Odluke Senata 2021./2022.
 • Opći akti Odjela
 • Opći akti Sveučilišta
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
Jesenski ispitni rokovi Pomorstvo 23./24.
Jesenski ispitni rokovi Pomorske tehnologije jahta i marina 23./24.
Jesenski ispitni rokovi – Brodostrojarstvo 23./24.
Jesenski ispitni rokovi – Nautika 23./24.
Ispitni rokovi – lipanjski – Pomorstvo 23./24.
Ispitni rokovi – lipanjski – Pomorske tehnologije jahta i marina 23./24.
Ispitni rokovi – lipanjski – Brodostrojarstvo 23./24.
Ispitni rokovi – lipanjski – Nautika 23./24.
Raspored konzultacija tijekom ispitnih rokova ak. 23./24. – Pomorstvo
Raspored konzultacija tijekom ispitnih rokova ak. 23./24. – Pomorske tehnologije jahta i marina
Raspored konzultacija tijekom ispitnih rokova ak. 23./24. – Brodostrojarstvo
Raspored konzultacija tijekom ispitnih rokova ak. 23./24. – Nautika
Akademski kalendar 23./24.
Upute za aktivaciju unidu e-mail adrese
Odluka o pravu na prehranu razine 2.
Zaključak grada Dubrovnika o X-icama i ulaznicama
Predložak završnih i diplomskih radova
Odluka Senata horizontalna mobilnost
Ponuda izbornih kolegija horizontalna mobilnost 2023./2024.
Prijava za upis izbornog kolegija s drugog studija
Odluka Senata o izmjenama Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Odluka Senata o izmjenama Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija – 22.9.2021.
Odluke posebne kategorije
Upute za korištenje i prijavu studentske elektroničke pošte
Pomorstvo
Odluka o oslobađanju školarine
Odluka o dopuni Odluke o vrijednosti ECTS bodova i participacije u troškovima studija
Odluka o dopunama Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Odluka o načinu i uvjetima upisa izbornih predmeta
Naputak
Odluka Stručnog vijeća odjela
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Letak
Odluka o načinu dodjele, korištenja i prestanak službenih e-mail adresa i AAI identiteta na Sveučilištu u Dubrovniku
Odluka o obročnom plaćanju propisane participacije u troškovima studija
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Odluka o obročnom plaćanju
Odluka o participaciji u troškovima studiranja
Odluka o uvjetima upisa u 2. godinu diplomskih studija
Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija – pročišćeni tekst
Odluka o izvedbi nastave na stranom jeziku za redovite studente Sveučilišta u Dubrovniku
Pomorske tehnologije jahta i marina
Brodostrojarstvo
Nautika
Statut Sveučilišta u Dubrovniku
Pravilnik o studijima i studiranju
Strategija razvoja Sveučilišta u Dubrovniku (2016.-2025.)
Opseg sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Dubrovniku (ISO 9001 2015)
Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa
Pravilnik o stipendiranju studenata
Pravilnik o nagrađivanju studenata
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
Primjena etičkog kodeksa
Etički kodeks
Pravilnik o korištenju i održavanju reda na Školsko-istraživačkom brodu ”Naše more”
Samoanaliza
Odluka o priznavanju programa izobrazbe kroz programe redovitog obrazovanja
Odluka o obavljanju plovidbene prakse na školsko-istraživačkom brodu ”Naše more”
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora – Dabar
Odluka digitalni repozitorij
Upute za završetak studija
Poslovnik rada Stručnog vijeća odjela
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis