Repozitorij

 • Svi dokumenti
 • Brošura
 • Brošura za brucoše
 • Eduroam
 • Horizontalna mobilnost
 • Ispitni rokovi
 • Kalendar nastave
 • Korištenje usluga javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine
 • Mirovanje - odlazak na brod
 • Odluka o načinu dodjele, korištenja i prestanak službenih e-mail adresa i AAI identiteta na Sveučilištu u Dubrovniku
 • Odluke Senata 2017./2018.
 • Odluke Senata 2018./2019.
 • Odluke Senata 2019./2020.
 • Odluke Senata 2020./2021.
 • Odluke Senata 2021./2022.
 • Opći akti Odjela
 • Opći akti Sveučilišta
 • Plovidbena praksa na brodu Naše more
 • Polica osiguranja studenata
 • Raspored konzultacija
 • Teme završnih i diplomskih radova
 • Upisi u više i ponavljačke godine
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
II. lipanjski ispitni rok – redoviti – 22./23. – Pomorstvo
I. lipanjski ispitni rok – redoviti – 22./23. – Pomorstvo
II. lipanjski ispitni rok – redoviti – 22./23. – Pomorske tehnologije jahta i marina
I. lipanjski ispitni rok – redoviti – 22./23. – Pomorske tehnologije jahta i marina
II. lipanjski ispitni rok – redoviti – 22./23. -Brodostrojarstvo
I. lipanjski ispitni rok – redoviti – 22./23. – Brodostrojarstvo
II. lipanjski ispitni rok – redoviti – 22./23. – Nautika
I. lipanjski ispitni rok – redoviti – 22./23. – Nautika
Odluka o pravu na prehranu razine 2.
Zaključak grada Dubrovnika o X-icama i ulaznicama
Izvanredni ispitni rok – Ožujak – 2022./2023. – Pomorstvo
Izvanredni ispitni rok – Ožujak – 2022./2023. – Pomorske tehnologije jahta i marina
Izvanredni ispitni rok – Ožujak – 2022./2023. – Brodostrojarstvo
Izvanredni ispitni rok – Ožujak – 2022./2023. – Nautika
Raspored konzultacija – ljetni semestar 2022./2023.
Raspored konzultacija – ljetni semestar 2022./2023.
Raspored konzultacija – ljetni semestar 2022./2023.
Raspored konzultacija – ljetni semestar 2022./2023.
Plovidbena praksa na brodu “Naše more” za akademsku 2022./2023. godinu
Predložak završnih i diplomskih radova
Teme završnih/diplomskih radova u akademskoj 2022./2023. godini
OBJAVA KONAČNE RANG LISTE ZA STUDENTE POMORSKIH FAKULTETA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.
OBJAVA PRIVREMENE RANG LISTE ZA STUDENTE POMORSKIH FAKULTETA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.
Odluka Senata horizontalna mobilnost
Ponuda izbornih kolegija horizontalna mobilnost 2022./2023.
Prijava za upis izbornog kolegija s drugog studija
Kalendar nastavnih aktivnosti 2022./2022.
Opisni kalendar nastavnih aktivnosti 2022./2023.
Jesenski ispitni rok 2021./2022. – Nautika – I termin
Jesenski ispitni rok 2021./2022. – Nautika – II termin
Jesenski ispitni rok 2021./2022. – Brodostrojarstvo – I termin
Jesenski ispitni rok 2021./2022. – Brodostrojarstvo – II termin
Jesenski ispitni rok 2021./2022. – PTJM – I termin
Jesenski ispitni rok 2021./2022. – PTJM – II termin
Jesenski ispitni rok 2021./2022. – Pomorstvo – I termin
Jesenski ispitni rok 2021./2022. – Pomorstvo – II termin
Upisi u više i ponavljačke godine – akademska 2022./2023. godina
Odluka Senata o izmjenama Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Odluka Senata o izmjenama Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
Ljetni ispitni rok 2021./2022. – Nautika – I termin
Ljetni ispitni rok 2021./2022. – Nautika – II termin
Ljetni ispitni rok 2021./2022. – Brodostrojarstvo – I termin
Ljetni ispitni rok 2021./2022. – Brodostrojarstvo – II termin
Ljetni ispitni rok 2021./2022. – PTJM – I termin
Ljetni ispitni rok 2021./2022. – PTJM – II termin
Ljetni ispitni rok 2021./2022. – Pomorstvo – I termin
Ljetni ispitni rok 2021./2022. – Pomorstvo – II termin
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – Nautika
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – Brodostrojarstvo
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – PTJM
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – Pomorstvo
Teme završnih/diplomskih radova u akademskoj 2021./2022. godini
Zimski ispitni rok 2021./2022. – Nautika
Zimski ispitni rok 2021./2022. – Brodostrojarstvo
Zimski ispitni rok 2021./2022. – PTJM
Zimski ispitni rok 2021./2022. – Pomorstvo
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – Nautika
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – Brodostrojarstvo
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – PTJM
Izvanredni ispitni rok 2021./2022. – Pomorstvo
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija – 22.9.2021.
Odluke posebne kategorije
Plovidbena praksa na brodu „Naše more“ za akademsku 2021./2022. godinu
Upute za korištenje i prijavu studentske elektroničke pošte
Pomorstvo
Odluka o oslobađanju školarine
Odluka o dopuni Odluke o vrijednosti ECTS bodova i participacije u troškovima studija
Odluka o dopunama Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Odluka o načinu i uvjetima upisa izbornih predmeta
Naputak
Odluka Stručnog vijeća odjela
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Letak
Odluka o načinu dodjele, korištenja i prestanak službenih e-mail adresa i AAI identiteta na Sveučilištu u Dubrovniku
Odluka o obročnom plaćanju propisane participacije u troškovima studija
Zaključak
Zaključak – novo
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Odluka o obročnom plaćanju
Odluka o participaciji u troškovima studiranja
Odluka o uvjetima upisa u 2. godinu diplomskih studija
Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija – pročišćeni tekst
Odluka plaćanja završnog/diplomskog rada
Odluka o izvedbi nastave na stranom jeziku za redovite studente Sveučilišta u Dubrovniku
Polica osiguranja posebni uvjeti
Polica osiguranja opći uvjeti
Polica osiguranja
Pomorske tehnologije jahta i marina
Brodostrojarstvo
Nautika
Statut Sveučilišta u Dubrovniku
Pravilnik o studijima i studiranju
Strategija razvoja Sveučilišta u Dubrovniku (2016.-2025.)
Opseg sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Dubrovniku (ISO 9001 2015)
Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa
Pravilnik o stipendiranju studenata
Pravilnik o nagrađivanju studenata
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
Primjena etičkog kodeksa
Etički kodeks
Pravilnik o korištenju i održavanju reda na Školsko-istraživačkom brodu ”Naše more”
Samoanaliza
Odluka o priznavanju programa izobrazbe kroz programe redovitog obrazovanja
Odluka o obavljanju plovidbene prakse na školsko-istraživačkom brodu ”Naše more”
Oblik završnog/diplomskog rada i sadržaj početnih stranica
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora – Dabar
Odluka digitalni repozitorij
Zapisnik o diplomskom radu
Prijava za obranu diplomskog rada
Prijava teme diplomskog rada
Zapisnik o završnom radu
Prijava za obranu završnog rada
Prijava teme završnog rada
Upute za završetak studija
Poslovnik rada Stručnog vijeća odjela
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis