Vizija, misija i strateški ciljevi Pomorskog odjela

Vizija

Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku postati će centrom za visoko obrazovanje, istraživanje i stručno osposobljavanje pomoraca za najviša časnička zvanja u skladu s međunarodnim zahtjevima. Kvalitetno obrazovanje će se temeljiti na sustavu cjeloživotnog učenja uz opredjeljenje za najveću razinu i kvalitetu edukacije. Pri tome će se racionalno koristiti svi materijalni i ljudski resursi uz stalan rast kvalitete (kompetitivnosti) nastavnog kadra.

Misija

Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku sustavno u svome stručnom i znanstvenom radu surađuje s pomorskim gospodarstvom doprinoseći održivom razvoju Grada, Županije i Republike Hrvatske. Aktivno surađuje sa srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu, baštini dugu tradiciju visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku, te unaprijeđuje pomorsku struku i pomorsku znanost.

Strateški ciljevi

  1. Osigurati kvalitetu obrazovanja zasnovanu na ishodima učenja na preddiplomskim i diplomskom studiju uz sustavna poboljšanja i prilagodljivost nastavnih planova prema zahtijevima pomorske privrede i međunarodne regulative.
  2. Težeći izvrsnosti u istraživačkom, znanstvenom i obrazovnom radu koristiti i nabavljati kvalitetna nastavna pomagala i osigurati rad na najsuvremenijim simulatorima koji vjerodostojno prikazuje realne uvjete broda, omogućiti studentima kontinuiranu plovidbenu praksu na školskom brodu, ustrojavati i provoditi cjeloživotno obrazovanje pomoraca kroz programe izobrazbe i druge oblike nastave.
  3. Nametnuti se kao nositelj izrade elaborata, studija i ostalih dokumenata vezanih za održivi razvoj pomorskog gospodarstava regije.
  4. Poticati zapošljavanje nastavnog kadra s najvišim upravljačkim zvanjima u pomorstvu i omogućiti im stjecanje doktorata znanosti.
  5. Ostati otvoren prema međunarodnoj suradnji i poticati mobilnost studenata i nastavnika.
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis