Nastavna oprema

OPIS SPECIJALIZIRANIH POMORSKIH VJEŽBALIŠTA S NJIHOVOM OPREMOM I UREĐAJIMA

Specijalizirano pomorsko vježbalište s brodicom za spašavanje na sohama i mogućnošću spuštanja brodice u more nalazi se u lučici “Orsan” u neposrednoj blizini Sveučilišne zgrade u kojoj je smješten Pomorski odjel (Ćira Carića 4), na adresi Ivana Zajca 6, Dubrovnik.

Brodica za spašavanje nosi oznaku 01-003932/013337 CR. Prema podacima iz Uvjerenja o nadzoru nad gradnjom i ispitivanju JRB-a, br. 45-000496 od 20. lipnja 1972. godine brodica je proizvedena u brodogradilištu “Greben”, Vela Luka, 1972. godine pod tvorničkim brojem 2120 i bila je namijenjena novogradnji 552 brodogradilišta “3. Maj”, Rijeka. Dužina čamca je 7,40 m, širina 2,44 m i visina 1,02 m. Materijal izrade je polyester, a dozvoljena nosivost 42 osobe.

 

Brodica za spašavanje opremljena je propisanom opremom prema SOLAS konvenciji, tj. prema popisu iz Priloga H2, Poglavlja B, Dodatka 1, Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (“Narodne novine” br. 50/2007.).

Uređaj za spuštanje s pripadajućom opremom podliježu godišnjem pregledu i ispitivanju ispravnosti, prema Pravilima HRB-a, Dio 1. – Opći propisi, Odjeljak 5., t. 4.3.1.3. Važeće Posvjedočenje HRB-a, br. 01-014348/0110759 od 18. rujna 2020. nalazi se u privitku. Sukladno navedenom Posvjedočenju o ispravnosti, u brodicu za spašavanje odobren je istovremeni ukrcaj deset osoba.

Specijalizirano pomorsko vježbalište s brodicom za spašavanje na sohama Sveučilišta u Dubrovniku u lučici “Orsan”

Specijalizirano protupožarno vježbalište nalazi se u mjestu Popovići, udaljenom oko 30 km od Dubrovnika u smjeru zračne luke “Dubrovnik”.

Sastoji se od pet kontejnera, od kojih su:

 • dva kontejnera adaptirana u zatvoreni labirintni prostor s pregradama, na dva kata, koji simulira zatvorene brodske prostore, za uvježbavanje gašenja požara u zatvorenom prostoru,
 • jedan kontejner služi za čuvanje propisane opreme, koju čini:
 1. Protupožarno odijelo,
 2. Protupožarni prekrivač,
 3. Uređaj za punjenje boca sa stlačenim zrakom s doknadnim dijelovima za održavanje,
 4. Radni stol za pregled i održavanje aparata za disanje,
 5. 2 čelične posude za simulaciju požara (1m x1m x 0,3m),
 6. Odgovarajuća zaliha ugljičnih i ugljikovodičnih goriva,
 7. 6 lutaka za simulaciju postupka spašavanja iz požara,
 8. 6 protupožarnih crijeva (Æ 65 mm),
 9. 3 protupožarna crijeva (Æ 38 mm),
 10. 3 nastavka za hidrante,
 11. 6 protupožarnih mlaznica (2 standardne i 4 s raspršivačem mlaza),
 12. 2 nastavka za mehaničku pjenu,
 13. Generator pjene visokog stupnja ekspanzije i pjenilo,
 14. 2 kompleta priključaka na hidrant s potrebnim alatom,
 15. 6 aparata od 9 lit. za gašenje vodom,
 16. 6 aparata od 9 lit. za gašenje pjenom,
 17. 6 aparata od 5 kg za gašenje ugljičnim dioksidom,
 18. 10 aparata od 10 kg za gašenje suhim prahom,
 19. Dodatna punjenja za sve vrste protupožarnih aparata,
 20. Kompleti zaštitne odjeće, rukavica, radnih odijela s čizmama, kaciga i nepromočivih odijela,
 21. Kompleti aparata za disanje, s pričuvnim bocama, doknadnim dijelovima i alatom za održavanje,
 22. Uređaj za proizvodnju dima,
 23. Kacige za zaštitu od dima sa zračnom sisaljkom,
 24. 1 nosila,
 25. 1 komplet opreme za prvu pomoć,
 26. 2 kompleta protupožarne opreme,
 27. 2 kacige s vizirom i zaštitom za vrat,
 28. 1 komplet za reanimaciju kisikom,
 29. 2 protupožarne sjekire,
 30. 2 x 36m sigurnosnog užeta s kopčom,
  • jedan kontejner je prostor za presvlačenje s 12 garderobnih ormara i tušem,
  • jedan kontejner je uredski prostor.

Protupožarno vježbalište također je opremljeno s:

 1. 2 prostora omeđena s tri strane zidom za simulaciju požara,
 2. 2 protupožarna hidranta s po dva priključka.

Specijalizirano protupožarno vježbalište Sveučilišta u Dubrovniku u Popovićima

Navigacijski i radarski simulator

POLARIS SHIP BRIDGE SIMULATOR WITH DP, KONGSBERG with class notation
INTEGRATED SIMULATOR SYSTEM, NAUT AW (SIM), DYNPOS – AUT (SIM), HSC, TUG, ICE

Omogućuje prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, 2 vježbenička mjesta vlastitog broda, parametre za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno važećim preporukama IMO.

Specijalizirano pomorsko vježbalište s brodicom za spašavanje na sohama Sveučilišta u Dubrovniku u lučici “Orsan”

Brodostrojarski simulator

KONGSBERG NEPTUNE ENGINE ROOM SIMULATOR DIESEL-ELECTRIC-AC-AC-CRUISE-VESSEL-DE22-III

Proizvođač: Kongsberg Maritime AS, Horten, NORVEŠKA

Model: „Full Mission“ Neptune ERS Diesel Electric Cruise, DE22-III

Opis Simulatora:

Model simulatora temeljen je na velikom brodu za kružna putovanja sa sinhronim propulzijskim elektromotorima svaki snage 14 MW.

Karakteristike broda: 77000 GRT; dužina 261m; širina 33,6m; gaz 7,95m; brzina 18,5 čv:

Propeleri fiksni 2 komada s max. br.okretaja 145.

Karakteristike glavnog postrojenja:

Brodska električna centrala sastoji se od 6,6 kV sustava, pogonjena s 4 srednjeokretna dizel-generatora svaki snage od 14 MVA, i 2 brzookretna dizel generatora za nuždu od 440 V i snage svaki 750kVA. Električna centrala sastoji se od glavne razvodne ploče od 6.6kV, 440V & 220V, te razvodne ploče generatora za nuždu 440V i 220V.

Svaki propulzijski motor ima dvije odvojene grupe trofaznih namotaja koje omogućuju rad motora s pola snage. Simulator je opremljen tipičnim brodskim sustavima kao što su:

sustav kontrole i automatizacije; sofisticirane sustave menadžmenta energije; sustav kontrole pumpi; i sustav kontrole propulzije; sustav pare s 2 kotla ložena naftom i sustav napojne vode; sustav morske vode; sustav rashladne vode niske i rashladne vode visoke temperature; sustav generatora slatke vode; sustav kompresora uputnog zraka i sustav kompresora kontrolnog /servisnog zraka; sustav lakog i teškog goriva, tankova goriva, separatora goriva; sustav dobave goriva; sustav ulja za podmazivanje uključujući i separatore ulja; sustav statvene cijevi; sustav kormilo stroja; sustav kontrole snage propulzijskih elektromotora uključujući sustav transformatora, sustav pretvarača frekvencije i sustav uzbude; sustav hlađenje propulzijskih motora, uključujući sustav hlađenja morskom vodom i sustav hlađenja slatkom vodom; sustav kaljuža i zauljenih voda strojarnice uključujući kaljužni separator; sustava balasta i sustav kontrole nagiba broda; sustav protupožarnih cjevovoda i sustav sprinklera itd.

Simulator strojarnice sastoj se od opreme podjeljene u 3 odvojene prostorije:

Kontrolna prostorija sastoji se od:

 • konzola kontrolne prostorije ( konzola za upravljanje propulzijskim motorima, konzola za upravljanje energetskim sustavom i konzola za upravljanje svim ostalim sustavima i alarmima) ,
 • glavne razvodne ploče koja se sastoji od 7 pola ( 4 polja generatora, 1 polje za sinhronizaciju generatora i 2 polja energetskih potrošača),
 • sustav alarma, sustav zvuka (pojačala i zvučnici) za zvuk kontrolne prostorije (zvukovi sklopki )

Strojarnica sastoji se od:

 • stanica za lokalne operacije, zvučnika za zvukove strojarnice,
 • 4 ekrana s interaktivnom mimikom. „Touch screen“ ekrani s interaktivnom mimikom predstavljaju razne sustave u strojarnici na tipičnom brodu za kružna putovanja.

Prostorija instruktora  sastoji se od dva dijela i to:

 • prostorije za lokalnu stanicu generatora za slučaj nužde koja ima svoj konzolu za upravljanje.
 • instruktorove radne stanice uključujući glavna računala, monitore i sustav zvuka za kontrolu zvukova strojarnice.

Brodostrojarski simulator na Sveučilištu u Dubrovniku

Sve prostorije i stanice povezane su induktivnim telefonom.

Ukupna informatička oprema instalirana u simulatoru sastoji se od:

 • 4 velika „touch screen“ monitora
 • 17 manjih „touch screen“ monitora
 • 12 monitora
 • 18 PC-a
 • 3 sustava zvukova s 9 zvučnika
 • 1 konzola alarma u strojarnici
 • 1 LAN netvork sustav

Simulator Brodske strojarnice je povezan i integriran sa simulatorom komandnog mosta u jednu jedinstvenu cjelinu (Polaris Bridge Simulator koji u svojoj paleti brodova ima i model broda identičan modelu brodostrojarskog simulatora). Tako povezani simulatori  izmjenjuju najvažnije podatke, parametre i komande, te predstavljaju jedinstveni simulator cjelokupnog broda na kojem se mogu istovremeno održavati vježbe manevriranja brodom strojarskog i nautičkog osoblja u realnom vremenu is realnim parametrima.

Brodostrojarski simulator posjeduje svjedodžbu registra Det Norske Veritasa da odgovara i udovoljava zahtjevima STCW Konvencije, Regulation I/12, a koja se odnosi na uportebu simulatora. Simulator udovoljava svim uvijetima za obrazovanje budućih ali i izobrazbu postojećih: upravitelja stroja, časnika sroja i brodskih elektro-tehničkih časnika i to prema svim tablicama navedenih DNV svijedodžbi u privitku.

Radiopostaja i laboratorij za telekomunikacije – GMDSS

GMDSS simulator je proizvodnje Poseidon, Norveška.

Simulator se sastoji od jednog instruktorskog i 6 studentskih radnih mjesta. Svako radno mjesto ima računalo s instaliranim softwareom za GMDSS simulator (PGS – Poseidon GMDSS Simulator), pisač, te naglavne slušalice i mikrofon za audio komunikaciju. Sva računala su umrežena, dok je audio oprema povezana u zajedničku audio jedinicu (AMU – Audio Multiplexer Unit) spojenu na instruktorsko računalo.

Instruktor na svom radnom mjestu kreira vježbe, nadzire rad simulatora, te prema potrebi sudjeluje u vježbama kao brod, obalna radijska postaja ili pomorski centar za traganje i spašavanje.

Svako studentsko radno mjesto simulira jedan brod s pripadnom komunikacijskom opremom.

Na simulatoru je moguć istovremeni rad dva ili više sudionika u simuliranim uvjetima na sljedećim uređajima:

 • Inmarsat-A brodska zemaljska postaja (SES – Ship Earth Station)
 • Inmarsat-B brodska zemaljska postaja (SES – Ship Earth Station)
 • Inmarsat-C brodska zemaljska postaja (SES – Ship Earth Station)
 • MF/HF primoodašiljač
 • MF/HF radioteleks (NBDP – Narrow Band Direct Printing)
 • MF/HF digitalni selektivni poziv (DSC – Digital Selective Call)
 • VHF primoodašiljač
 • VHF digitalni selektivni poziv (DSC – Digital Selective Call)
 • Navigacijski teleks (NAVTEX – Navigational Telex)
 • Radioplutača (EPIRB – Emergency Position Indicating Radio Beacon)
 • Radarski transponder (SART – Search and Rescue Transponder)
 • Radar (za potrebe navigacije, manevriranja i prijema SART signala)
 • Pisač (za ispisivanje tekstualne komunikacije i parametara vježbi)

 Novi GMDSS simulator je u postupku instaliranja (rujan 2020. god.) u prostorije umjesto starog. Novi GMDSS simulator je proizvođača Transas – (GMDSS Simulator Transas TGS 5000 V8.5) i zadovoljava sve tražene uvjete

 • STCW 2010 Amandmane  (Regulation I/12)
 • STCW amandmane (Code A-1/12, B-1/12)
 • IMO model course 1,25 (2015 edition) – General Operator’s Certificate for GMDSS
 • IMO model course 1,26 (2015 edition) – Restricted Operator’s Certificate for GMDSS

Simulator ima jednu radnu stanicu za instruktora i 6 radnih stanica za studente.

Voditelj laboratorija prof. dr. sc. S. Krile u radiopostaji Sveučilišta u Dubrovniku

Radijska postaja je proizvodnje Sailor, Danska. Sastoji se od kompletne GMDSS radijske postaje za brodove koji plove u navigacisjkom području A3. Sadrži sljedeću opremu, s kojom je moguć rad u realnim uvjetima:

 • Inmarsat-C brodska zemaljska postaja (SES – Ship Earth Station)
 • MF/HF primoodašiljač
 • MF/HF radioteleks (NBDP – Narrow Band Direct Printing)
 • MF/HF digitalni selektivni poziv (DSC – Digital Selective Call)
 • VHF primoodašiljač
 • VHF digitalni selektivni poziv (DSC – Digital Selective Call)
 • Navigacijski teleks (NAVTEX – Navigational Telex)
 • GPS prijemnik
 • Uređaj za punjenje akumulatora s automatskim prebacivanjem u slučaju nestanka glavnog napajanja
 • Akumulatori za napajanje 24V DC
 • Rasvjeta u slučaju nužde
 • Alarmni uređaj
 • Prijenosni VHF primoodašiljač.

Radijska postaja također sadrži sljedeću opremu s kojom je moguć interni međusobni rad:

 • VHF primoodašiljač
 • VHF digitalni selektivni poziv (DSC – Digital Selective Call).

Za komunikaciju sa subjektima na kopnu na raspolaganju je sljedeća oprema spojena na fiksnu telefonsku mrežu:

 • Telefon
 • Telefaks

Za demonstriranje su na raspolaganju sljedeće makete uređaja:

 • Radioplutača (EPIRB – Emergency Position Indicating Radio Beacon)
 • Radarski transponder (SART – Search and Rescue Transponder)
 • Prijenosni VHF primoodašiljač
 • Prijenosni primoodašiljač za komunikaciju sa spasilačkim letjelicama
 • Hidrostatska kuka za radioplutaču.

Simulator za rukovanje balastom i teretom ukapljenog plina
(LCHS – Liquid Cargo Handling Simulator)

Model: LCHS 5000 TechSim,  Transas Marine Limited

Opis simulatora:

Simulator se sastoji od jednog instruktorskog i 4 radne konzole (8 studenata) koji je prikladan za studente nautičkog i brodostrojarskog smjera.

Model simulatora temeljen je na brodu za prijevoz ukapljenih plinova (LNG) membranskog tipa sljedećih karakteristika:

 • dužina – 302 m,
 • širina – 50 m ,
 • gaz – 12 m,
 • zapremina tankova tereta: 217 459,6 m3
 • zapremina balastnih tankova: 72 676,8 m3
 • pumpe tereta: 20 kom
 • balastne pumpe: 4 kom

LCHS simulator omogućuje studentima upoznavanje s obveznim listama provjera tipičnim za LNG brodove, raspored i namjenu teretnih i balastnih cjevovoda, raspored, namjenu i rukovanje s pumpama tereta i balasta, kompresorima za rukovanje “parama” tereta i povezanim ventilima za upravljanje pojedinim sustavima. Pored navedenog, omogućena je simulacija priveza broda na kopneni LNG terminal ili operacija “brod-brod” (engl. STS – ship to ship) te povezanih teretnih operacija (ukrcaj/iskrcaj tereta), potrebnih mjera predostrožnosti prilikom rukovanja teretom i/ili požara na brodu.

Simulator za rukovanje balastom i teretom ukapljenog plina

Zbirka edukacijskih filmova „Videotel“

Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku ima potpisan ugovor s tvrtkom „KVH VIDEOTEL“ za najam opreme koja je u mogućnosti prikazivati edukacijske filmove za obrazovanje pomoraca. Ugovor traje 5 godina počevši od akademske godine 2018./2019.  prema ugovoru možemo se služiti s 50 odabranih naslova za obrazovanje studenata. Popis naslova video-filmova je kako slijedi:

UNIVERSITY OF DUBROVNIK – VIDEOTEL LIBRARY

Number, CODE, TITLE

 1. 631 Cargo lashing operations (RO-RO)
 2. 788 Successful reefer container operations
 3. 938 OPERATION & MAINTENANCE OF HATCH COVERS
 4. 507 CRISIS MANAGEMENTCRISIS MANAGEMENT
 5. 1262 INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE, THE
 6. 598 BULK CARRIER LOSSESBULK CARRIER LOSSES
 7. 575 ISM AUDIT, THEISM AUDIT, THE
 8. 1297 An Introduction to Fuel Oil Bunkering
 9. 1291 ISO 14001 Environmental Management Training Course
 10. 633 RO-RO WATERTIGHT INTEGRITY
 11. 665 SHIP’S ELECTRICAL SYSTEMS – SAFETY AND MAINTENANCE (EDITION 2)
 12. 666 ELECTRICAL DISTRIBUTION (EDITION 2)
 13. 667 GENERATORS AND MAIN CIRCUIT BREAKERS (EDITION 2)
 14. 668 MOTORS AND STARTERS (EDITION 2)
 15. 695 METEOROLOGY FOR SAFE NAVIGATION IN TROPICAL AND EXTRATROPICAL CYCLONE
 16. 1227 THE SAFE USE OF ECDIS IN PRACTICE
 17. 738 WIND, WAVES AND STORMS Part 1, UNDERSTANDING WEATHER SYSTEMS
 18. 743 WIND, WAVES AND STORMS Part 2 – COPING WITH HAZARDOUS WEATHER
 19. 747 SAFE CARGO STOWAGE & SECURING
 1. 1151 HYDRODYNAMICS AND INTERACTION
 2. 891 VESSEL STRUCTURE AND BALLAST TANK INSPECTION
 3. 926 AIS – AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMS
 4. 927 NAVIGATION IN ICENAVIGATIONG IN ICE
 5. 963 OILY WATER AND SEPARATORS
 6. 965 SLUDGE AND THE INCINERATOR
 7. 966 SEWAGE AND WASTE WATER TREATMENT
 8. 1139 Dangerous Goods at Sea – Part 1 The IMDG Code (Ed 6)
 9. 1140 Dangerous Goods at Sea – Part 2 Expecting the Unexpected (Ed 6)
 10. 1275 An Introduction to Resource Management – part 1
 11. 1276 The Voyage Plan: Appraisal and Planning – Part 2
 12. 1277 The Vpyage Plan: Executing, Monitoring and Chart Correction – part 3
 13. 1279 Engine Room Watchkeeping – Part 5
 14. 1281 Resource Management & Accident Prevention – Part 7
 15. 1175 Electric Propulsion & High Voltage Practice (Editon 3)
 16. 1208 Basic Firefighting (Edition 4)
 17. 1211 Machinery Space Fires (Edition 4)
 18. 1101 Dangerous and difficult bulk cargoes – best practice and the IMSBC code
 19. 1264 Rescue Boat and Fast Rescue Boat Operations (Edition 2)
 20. 2000 ECDIS Training Course
 21. 8523 Dry Dock Planning (M032)
 22. 3045 Practical Engineering Suite: Fuel Oil Treatment – The Centrifugal Separator
 23. 8625 The Marine Diesel Engine (M200)
 24. 8627 The Crosshead Diesel Engine (M202)
 25. 8665 Theoretical Diesel Engine Cycles (M240)
 26. 8711 Introduction to Boilers (M230)
 27. 8714 The Auxiliary Boiler (M323)
 28. 8715 The Exhaust Gas & Composite Boilers (M324)
 29. 8822 Steam Turbine Gearboxes (M696)
 30. 8855 Fresh Water Generators (M761)
 31. 8856 Reverse Osmosis (M763)
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X