Nastupno predavanje Marine Missoni Barišić

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05.), člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 

123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.- Odluka UsRH, 46/07., 63/11. i 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka UsRH, 60/15 – Odluka UsRH), obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja

NASTUPNO PREDAVANJE

održati

Marina Missoni Barišić

Tema nastupnog predavanja:

Posvojni pridjevi MIO, TUO, SUO te njihova upotreba s imenicama koje označavaju rodbinske veze (Aggettivi possessivi MIO, TUO e SUO e il loro uso con i nomi di famiglia)

Nastupno predavanje održat će se na Odjelu za komunikologiju

na adresi Branitelja Dubrovnika 41,

u dvorani 152.

u utorak, 15. veljače 2022. s početkom u 14:00 sati.

Ova obavijest oglasit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.

               Rektor     prof. dr. sc. Nikša Burum

Predhodni članakOdluka o odabiru kandidata za aktivnost studijski boravak na National Research University, Moskva, Rusija, KA107 2019.
Slijedeći članakSatnica izvođenja nastave preddiplomskih i diplomskih studija za ljetni semestar akad. 2021./2022.