Pomorski odjel

Odjel za umjetnost i restauraciju

Godišnja priznanja za osobita postignuća zaposlenika Sveučilišta

Krajem godine Sveučilište u Dubrovniku dodjeljuje priznanja svojim zaposlenicima koji su ostvarili zapažena postignuća u protekloj godini. Ove se godine, iznimno, nije održala svečanost dodjele, zbog pandemije COVID-19, već su priznanja dodijeljena elektronskim putem....

Dobitnici Rektorove nagrade sveučilišnih odjela u ak. 2019./2020.

Dobitnici Rektorovih nagradaPreuzmi

Studentska anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 7. prosinca 2020. do 31. siječnja 2021. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete rada nastavnika i nastave u zimskom semestru akademske 2020./2021. godine. Anketa se izvodi preko Studomata te...

OBAVIJEST o održavanju nastave od 1. prosinca 2020.

Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od petka, 27. studenog 2020., nastava na sveučilištima u Republici Hrvatskoj izvodit će se na daljinu. Sveučilište u Dubrovniku od utorka, 1....

Studenti izradili skulpturu u okviru Dana kreativnih i kulturnih industrija 2020.

Dubrovačka razvojna agencija DURA i Grad Dubrovnik, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, sedmu godinu zaredom održavaju manifestaciju “Dani kreativnih i kulturnih industrija”. U okviru ovoga događanja, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u...

O Odjelu

Odjel za umjetnost i restauraciju  utemeljen je 2005. godine.

Na Odjelu se trenutno izvodi Studij konzervacije-restauracije; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika. Godine 2005. pokrenut je preddiplomski studij, a 2009. g. i diplomski studij.

Studij je usklađen s Bolonjskom deklaracijom, što znači da se odvija po modelu 3 + 2 godine.

Zašto ovakav studij?

Što je život brži i tehnološki raznovrsniji, to su kulturna baština i prirodno okružje sve više izloženi propadanju i nestajanju. Međutim, kulturno spomeničko nasljeđe, baš kao i sveukupni drugi antropogeni čimbenici ili bioresursi, čuva neiscrpne memorije iskustva i neizmjerno brojne tragove ljudskoga postanka, trajanja i opstanka, kako u planetarnom, tako i u našemu nacionalnom prostornom okruženju, i zato ga treba pomno čuvati. Jedan od načina čuvanja kulturno-umjetničkog nasljeđa je i njegova zaštita, a ona se provodi i izvedbom različitih konzervatorskih i restauratorskih postupaka, što podrazumijeva vrlo složen multidisciplinaran i multikulturološki pristup. U tom smislu, na dubrovačkom studiju konzervacije-restauracije predmeta od drva, papira, tekstila, metala i keramike primjenjuju se, i u teorijskom izlaganju i u praktičnoj izvedbi – interdisciplinarno – najsuvremenija znanstvena, umjetnička, tehnološka i stručna postignuća iz ove oblasti. Nadalje, odabirom gore navedenih specijalizacija u konzervatorsko-restauratorskoj struci dubrovački se studij odmakao od programa konzervatorsko-restauratorskih studija na sveučilištima u Splitu i Zagrebu, koji su usmjereni na tretman uglavnom slikarskih i kamenarsko-kiparskih djela.

Komu je studij namijenjen?

Studij konzervacije-restauracije namijenjen je svima onima koji imaju interesa za obrazovanje i rad u stručnim i znanstvenim djelatnostima povezanima s čuvanjem i zaštitom kulturno spomeničke građe, pa je u tom smislu i profiliran tako da omogućuje vrlo široku lepezu zaposlenja: uz stručno osposobljavanje na svim poslovima konzervacije i restauracije drva, papira, tekstila, metala i keramike studij pruža i temeljna znanja o upravljanju kulturnim dobrima, o njihovoj pravnoj zaštiti, o gospodarenju spomeničkim i drugim kulturnim cjelinama, resursima ili objektima i slično. Zato, uz to što je namijenjen obrazovanju studenata ovaj je studij preporučljivo upisati i profesionalno već osposobljenim konzervatorima-restauratorima radi daljnjega stručnog usavršavanja i(li) početka znanstvenog rada. Tržište je rada objektivno veliko jer usluge i znanje stručnjaka educiranih po predloženome studijskom programu trebaju mnogi: državna uprava, županijski i gradski uredi, muzeji, galerije, javne i privatne zbirke, vjerske institucije, konzervatorsko- restauratorske radionice, arhivi, knjižnice i širok krug privatnih vlasnika koji posjeduju vrijedno povijesno pokućstvo, knjige, odjeću i drugi uporabni ili umjetnički inventar.

 • Kako je studij organiziran?

Studijski program preddiplomskog studija  traje 3 godine, nastavom koja se izvodi tijekom 6 semestara, a studijski program diplomskog studija traje 2 godine, nastavom koja se izvodi tijekom 4 semestara. Postoji mogućnost izvanrednog studiranja, za kandidate koji su stručnim ispitom već stekli stručno zvanje u konzervaciji-restauraciji i koji rade u konzervatorsko-restauratorskoj struci.

Izvanredni studenti tj. studenti koji već imaju stručno zvanje i posao u struci polažu sve teorijske predmete, a od praktičnih konzervatorsko-restauratorskih kolegija upisuju tijekom sve tri godine studija samo onu specijalnost koju prakticiraju na svom radnom mjestu.

Nakon položenih svih ispita i odrađene prakse studenti diplomskim radom- rješavanjem nekoga od zadanih problema – pokazuju ovladavanje stečenim znanjima.

Po završetku preddiplomskog studija i s ostvarenih 180 ili više ECTS bodova (tri godine x 60 ECTS bodova minimalno) stječe se diploma na kojoj se upisuje zvanje: sveučilišni/aprvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) restauracije-konzervacije s kraticom univ. bacc. art.

S nastavkom studiranja na diplomskom studiju (sljedeće dvije godine) i postizanjem novih/dodatnih 120 ECTS bodova stječe se diploma i zvanje magistra struke, magistar/magistra konzervacije-restauracije s kraticom mag. art.

Diplome stečene na ovom studiju međunarodno su priznate isprave koje vrijede u Hrvatskoj i u svim zemljama članicama Europske unije.

 • Osnovna obilježja nastavnog plana i programa studija

Studij je zasnovan na najsuvremenijim tehničkim, tehnološkim i stručno-znanstvenim principima konzervatorsko- restauratorske struke.

Obrazovanje studenata izvodi se na visokoj teorijskoj razini uz vrhunsko stručno osposobljavanje provedeno kroz praktičan rad u suvremeno opremljenim učionicama, laboratorijima i restauratorskim radionicama.

Nastava se izvodi u tijesnoj suradnji s eminentnim stručnjacima i institucijama iz zemlje i svijeta uz multidisciplinaran pristup.

U nastavni proces uključeni su vrsni domaći i strani stručnjaci i priznati znanstvenici.

Nastavni plan i program i organizacija studija potpuno su usklađeni s europskim kriterijima, sukladno odredbama Bolonjske deklaracije, iz čega proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim sveučilištima u zemlji i EU, te njihova mobilnost.

Studij se također odlikuje i intenzivnom uporabom informacijskih tehnologija te ovladavanjem znanjem stranih jezika – talijanskoga ili engleskoga.

 • Suradnja s drugim visokoškolskim ustanovama i institucijama

Tijekom studija ostvaruje se suradnja s Institutom za umjetnost i restauraciju Palazzo Spinelli iz Firence, a u nastavi se angažiraju vrsni znanstvenici i predavači s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije iz Zagreba, Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz Zagreba, Pravnog fakulteta iz Zagreba, Filozofskog fakulteta iz Zagreba, Filozofskog fakulteta iz Osijeka.

Uz navedenu suradnju ostvaruje se i uspješna suradnja s Hrvatskim restauratorskim zavodom, Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba, Umjetničkom galerijom Dubrovnik, Dubrovačkim muzejima, s brojnim konzervatorsko-restauratorskim radionicama, muzejima, arhivima u Hrvatskoj što pridonosi raznovrsnosti i uistinu visokoj kvaliteti nastavnoga procesa na dubrovačkom studiju konzervacije-restauracije.

 

Izvanredni profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Lucia Emanuele lucia.emanuele @ unidu.hr 020 446034
dr. sc. Mario Miličević mario.milicevic @ unidu.hr 020 445 766
dr. sc. Sandra Uskoković sandra.uskokovic @ unidu.hr i sandra.uskokovic @ gmail.com 020 446024
dr. sc. Denis Vokić denis.vokic @ unidu.hr
dr. sc. Sanja Žaja Vrbica sanja.vrbica @ unidu.hr 020 445 702

 

Docent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Alen Brković alen.brkovic @ unidu.hr 020 446 053
dr. sc. Danijela Jemo danijela.jemo @ unidu.hr 020 446 032
dr. art. Kristina Kojan Goluža kristina.kojan @ unidu.hr 020 446 021
dr. art Iris Lobaš Kukavičić iris.lobas @ unidu.hr
dr.sc. Iris Mihajlović iris.mihajlovic @ unidu.hr 020 445930
dr. sc. Josip Mikuš josip.mikus @ unidu.hr 020 445 864
doc. art. Sanja Serhatlić sserhat @ unidu.hr

 

Profesor visoke škole

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Lucijana Leoni lucijana.leoni @ unidu.hr 020 445 876

 

Poslijedoktorand

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr.sc. Margarita Bego margarita.bego @ unidu.hr 020446013

 

Viši asistent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr.sc. Iris Dupčić Radić iris @ unidu.hr 020 323 484

 

Viši predavač

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof. Jelena Dubčić jelena.dubcic @ unidu.hr 020 446049
dr.sc. Zrinka Režić Tolj zrinka.rezic @ unidu.hr

 

Asistent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
mag. art. Joško Bogdanović jbogdanovic @ unidu.hr
mag.art Tanja Dujaković tdujako @ unidu.hr
mag. art. Mateo Miguel Kodrič Kesovia mmkesov @ unidu.hr 020 446 039
mag. art. Marta Kotlar mstanic @ unidu.hr
prof. Ivana Popović ivana.popovic @ unidu.hr 020 445 775

 

Članovi Stručnog vijeća Odjela :

izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele, pročelnica

izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica

izv. prof. dr. sc. Sandra Uskoković

izv. prof. dr. sc. Denis Vokić

doc. dr. art. Kristina Kojan Goluža

doc. dr. sc. Alen Brković

doc. dr. sc. Danijela Jemo

doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić

doc. art. Sanja Serhatlić

Mateo Miguel Kodrič Kesovia, mag. art., predstavnik asistenata

Laura Divković, predstavnica studenata preddiplomskog studija

Gloria Loborec, predstavnica studenata diplomskog studija

OBJEKT A

SUTEREN

 • 9 – RADIONICA ZA METAL
 • 10 – FOTO LAB
 • 11 – KNJIŽNICA

PRIZEMLJE

 • 51 – RADIONICA ZA PAPIR
 • 69 – ATELJE
 • 78 – RADIONICA ZA DRVO
 1. KAT
 • 78 – RADIONICA ZA TEKSTIL
 1. KAT
 • 164 – INFORMATIČKI LAB

 

OBJEKT B

SUTEREN

 • RADIONICA ZA KERAMIKU

 

OBJEKT C

PRIZEMLJE

 • KEMIJSKI LAB

PROČELNICA ODJELA

izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele

tel: 020 446 034

fax: 020 435 590

e-mail: lucia.emanuele @ unidu.hr

ured: 67

Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

__________________________________________________

TAJNICA ODJELA

Maja Grgurević, mag. art.

tel: 020 446 030

fax: 020 435 590

e-mail: maja.grgurevic @ unidu.hr

ured: 68

Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X