Odjel za umjetnost i restauraciju

Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku ima četiri smjera te 15 godina iskustva u obrazovanju konzervatora-restauratora. Pregled najvažnijih informacija, zanimljivosti i prednosti ovog odjela pročitajte u intervjuu s pročelnikom doc. art. Joškom Bogdanovićem.

  1. Koje studije nudi Odjel za umjetnost i restauraciju i na kojim razinama?

Na Odjelu se trenutno izvodi Studij konzervacije-restauracije; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil i Metal. Studij je usklađen s Bolonjskom deklaracijom, što znači da se odvija po modelu 3 + 2 godine. Studijski program prijediplomskog studija  traje tri godine, nastavom koja se izvodi tijekom 6 semestara, a studijski program diplomskog studija traje dvije godine, nastavom koja se izvodi tijekom 4 semestra.

  1. Koje su prednosti studiranja na Odjelu za umjetnost i restauraciju?

Niska kvota upisa omogućava izravan i stalan odnos s nastavnicima za savršenu ravnotežu između stjecanja znanja, vještina i konkretnog iskustva. Velika je prednost suradnja s kolegama iz sličnih područja koji djeluju kroz razne aktivnosti unutar kulturnih ustanova.

  1. Kako je organiziran praktični dio nastave?

Praktične restauratorske aktivnosti podijeljene su po vrstama materijala, na temelju smjera koji je student upisao (Drvo, Papir, Tekstil i Metal) i održavaju se  u sveučilišnoj i vanjskoj radionici s kojom Sveučilište ima sklopljen ugovor.

  1. Koje se diplome stječu po završetku studija?

Po završetku prijediplomskog studija stječe se diploma na kojoj se upisuje zvanje: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) restauracije-konzervacije s kraticom univ. bacc. art. S nastavkom studiranja na diplomskom studiju (sljedeće dvije godine) stječe se diploma i zvanje magistra struke, magistar/magistra konzervacije-restauracije s kraticom mag. art. Stečene diplome međunarodno su priznate isprave koje vrijede u Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije.

  1. Gdje se studenti koji završe studij na Odjelu za umjetnost i restauraciju mogu zaposliti?

Nakon uspješnog završetka ovoga studija, student se može zaposliti u državnoj upravi, u županijskim i/ili gradskim uredima za kulturu i zaštitu spomenika kulture, u muzejima, galerijama, restauratorskim i konzervatorskim radionicama ili arhivima, a može pokrenuti i vlastiti posao prema Pravilniku Ministarstva kulture i medija o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

  1. Što izdvaja Odjel za umjetnost i restauraciju u odnosu na druge slične u Hrvatskoj?

Naš je studij jedini u Hrvatskoj po modelu  3+2 dok su svi ostali integrirani studiji. Uz to je i jedini koji nudi čak četiri različita smjera koja se odnose na primijenjene materijale, što rezultira širokom obukom za konzerviranje i restauriranje većinom muzejskih ili arhivskih predmeta

  1. Što biste poručili budućim studentima; što je najvažnije znati prije početka studija?

Za upis na studij potrebna je dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti. Provjera se sastoji od praktičnih vježbi i intervjua. Praktični dijelovi su: modeliranje, testiranje likovne percepcije i boja i korištenje jednostavnih alata. Namjera intervjua je provjeriti interes kandidata za studij i vrstu obrazovanja svakog kandidata kako bi se mogla napraviti analiza buduće grupe studenata.

Predhodni članakNastupno predavanje dr. sc. Miha Baće
Slijedeći članakOdržano predavanje Daria Marčaca „TikTok – prilika za uspjeh“