Pomorski odjel izabran za člana Međunarodnog izvršnog odbora (IEB) Međunarodne udruge pomorskih učilišta (IAMU)

Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku izabran je za člana Međunarodnog izvršnog odbora (IEB) Međunarodne udruge pomorskih učilišta (IAMU) kao predstavnik regija Europa i Afrika za period od FY 2025. do FY 2026. (travanj 2024. – ožujak 2027.). Ovim izborom doc. dr. sc. Srđan Vujičić predstavlja 44 pomorska sveučilišta Europe i Afrike.

Na izbornoj sjednici održanoj 15. veljače, pročelnik Vujičić je predstavio svoju kandidaturu i sljedeće ciljeve koji uključuju: aktivno sudjelovanje na sastancima IMO-a kojima će se doprinijeti sveobuhvatnoj reviziji STCW konvencije i kodeksa, rad na usavršavanju zaposlenih u svim sektorima u pomorstvu kroz projekte IAMU-a, osiguravanje standardiziranog kvalitetnog obrazovanja pomoraca na globalnoj razini kroz program Global Maritime Professional, poboljšanje položaja žena u pomorstvu, naglašavanje važnosti mentalnog zdravlja pomoraca, jačanje suradnje IAMU-a i akademske zajednice s poslovnom zajednicom kroz zajedničke projekte.

Predhodni članak6. Odluka o odabiru osoblja,Erasmus+ KA131 2022.
Slijedeći članakMaritime Department elected to the International Executive Board (IEB) of the International Association of Maritime Universities (IAMU)