izv.prof.art.dr.art. Iris Lobaš Kukavičić

 • Hrvatski
 • English
izv.prof.art.dr.art. Iris Lobaš Kukavičić

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za umjetnost i restauraciju
E-mail :
iris.lobas@unidu.hr
Telefon :
+385 20 446 013
Lokalni telefon :
2013
Ured (prostorija):
69
Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik
Termin konzultacija:
utorkom u 12h
Životopis:
Područje interesa Iris Lobaš Kukavičić je vizualna umjetnost. Uz kiparstvo i slikarstvo njeno zanimanje ide u smjeru ambijentalnih multimedijalnih instalacija, povezivanja skulpture, zvuka i pokreta. Svoje radove izlaže u brojnim galerijama na samostalnim i skupnim izložbama. Uz izlagačku djelatnost bavi se i grafičkim dizajnom. Jedno od ostvarenja u tom području je redizajn sportske opreme i uspješna suradnja s Vaterpolskim klubom Jug AO. Osim umjetničkog područja, važan dio njenog interesa usmjeren je na rad sa studentima na Odjelu za umjetnost i restauraciju. Nositelj je kolegija vezanih uz vizualno izražavanje (Crtanje, Kiparstvo, Slikarstvo, Grafika, Kaligrafija i Iluminacija), stoga smatra da je potrebno studentima osvijestiti percepciju i potaknuti ih na likovno promišljanje i izražavanje kroz osnovne likovne elemente. Uz redovnu nastavu trudi se uključiti studente u dodatne kreativne projekte s ciljem poticanja udruživanja, umrežavanja i zajedničkog djelovanja kroz kreativan i inovativan pristup te razvoj novih ideja. Jedan od takvih je interdisciplinarni projekt “recikliranART” ostvaren u suradnji s Razvojnom agencijom DURA u sklopu programa Dani kreativnih i kulturnih industrija 2020.
JAVNE SKULPTURE:
2017. IGRA I IGRE, međunarodni terminal C, Zračna luka Dubrovnik
2014. SJEDEĆA FIGURA, upravna zgrada tvrtke Hartmann, Kopenhagen, Danska
2002. GRUPA SKULPTURA, okruženje tvornice Hartmann-Bilokalnik, Koprivnica
2001. PLESAČICA, Jarunsko jezero (klub Aquarius), Zagreb

Više o umjetničkim radovima i projektima može se vidjeti na poveznici:
https://www.iris-lobas-kukavicic.com/hr/

Diplomski

 • 186071 - Kaligrafija
 • 186104 - Iluminacija

Diplomski

 • 238348 - Ekologija u umjetničkom oblikovanju I.
 • 238349 - Ekologija u umjetničkom oblikovanju II.
Područja istraživanja:
Umjetničko -znanstveni projekti
Multimedijalne umjetničke instalacje
Recikliranje u umjetnosti
Ambijentalna umjetnost
izv.prof.art.dr.art. Iris Lobaš Kukavičić

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Art and Restoration
E-mail :
iris.lobas@unidu.hr
Telephone :
+385 20 446 013
Telephone Extension :
2013
Office (room):
69
Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik
Office hours:
every Tuesday at noon
Biography/CV:
Iris Lobaš Kukavičić's field of interest is visual arts. In addition to sculpture and painting, her interest goes towards ambient multimedia installations that combine sculpture, sound and movement. She has exhibited her works in many galleries as part of solo and group exhibitions. In addition to her exhibition work, she is also involved in graphic design. One of her achievements in this area is the redesign of sports equipment and successful cooperation with Water Polo Club Jug AO . Besides the art field, an important part of her interest is focused on working with students in the Art and Restoration Department. She is in charge of colleges related to visual expression ( Drawing, Sculpture, Painting, Graphics, Calligraphy and Illumination ), so she finds it necessary to help students become aware of their perceptions and encourage their artistic thinking and expression through basic visual elements. In addition to regular classes, she strives to involve students in additional creative projects with the aim of encouraging association and networking, joint action through creative and innovative approach as well as the development of new ideas. One of such projects was the interdisciplinary project ''recikliranART'' (''recycled ART''), realized in cooperation with the Development Agency DURA within the project Days of Creative and Cultural Industries 2020.
PUBLIC SCULPTURES:
2017 GAME AND GAMES, international terminal C, Dubrovnik Airport
2014 THE SITTING FIGURE, the Hartmann administrative building, Copenhagen, Denmark
2002 A GROUP OF SCULPTURES, Hartmann-Bilokalnik factory surroundings, Koprivnica
2001 THE DANCER, Jarun lake (club Aquarius), Zagreb

More about art works and projects can be seen in the link:
https://www.iris-lobas-kukavicic.com/en

 • 186186 - Drawing I
 • 186199 - Drawing II
 • 200213 - Sculpture I
 • 200211 - Painting I
 • 200234 - Sculpture II
 • 200232 - Painting II
 • 213024 - Graphics I
 • 213025 - Graphics II
 • 186071 - Calligraphy
 • 186104 - Illumination
 • 238348 - Ecology in artistic design I.
 • 238349 - Ekologija u umjetničkom oblikovanju II.
Research interests:
Art-scientific projects
Multimedia art installations
Recycling in art
Ambient art
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis