Ruski jezik A1.1 (prvi modul)

Nositelj programa

Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku

Naziv programa

Ruski jezik A1.1

Opis

Program je razvijen prema smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

  • prvi modul za početnike A1.1 izvodi se kroz 12 tjedana.
  • nakon uspješno završenog prvog modula zainteresirani polaznici moći će upisati drugi modul A1.2 (predviđeni početak jesen 2022.) i tako postići razinu A1
Voditelj programa i izvoditelj programa

Voditelj programa: dr. sc. Ariana Violić-Koprivec, prof. v. š.

Izvoditelj programa: Anja Vlahov, mag. philol. russ.

Trajanje programa modula

70 sati

Razdoblje izvođenje programa

7. veljače do 27. travnja 2022.

Dinamika i termini izvođenja programa

2×3 školska sata tjedno, ponedjeljkom i srijedom s početkom u 17:30.

Ciljna skupina polaznika

Svi zainteresirani koji su završili srednjoškolsko obrazovanje

Uvjeti za upis
  • završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • poznavanje rada na računalu
  • mogućnost praćenja online nastave videokonferencijskim alatom (npr. Zoom)
Način sudjelovanja polaznika u izvedbi programa

Za polaznike se organizira redovita nastava (kontaktna) koja se izvodi prema nastavnom planu i programu, uz primjenu informacijsko–komunikacijske tehnologije (ICT). U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije vezano uz pandemiju bolesti COVID-19, a prema preporuci Stožera civilne zaštite, Stručno vijeće Centra za jezike može odrediti izvođenje online nastave.

Način završetka programa

Po završetku programa polaznici polažu završni ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Po uspješno položenom završnom ispitu polaznicima se izdaje potvrda Sveučilišta u Dubrovniku o znanju stranog jezika na razini A1.1. prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Polaznicima koji ne polože ispit u prvome roku organizirat će se još jedan dodatni ispitni rok u okviru cijene programa.

Mjesto izvođenja

Središnja zgrada Sveučilišnog kampusa, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik

Cijena programa i podatci za uplatu

2.400,00 kn

Podatci za uplatu:

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Poziv na broj: 66151246-24-6

Svrha uplate: Ruski jezik A1.1

Prijava

Od 3. siječnja do 31. siječnja 2022.

Prijave se podnose elektroničkim putem (prijavnicu možete preuzeti OVDJE) na e-mail adresu: lang@unidu.hr ili osobno u središnjoj zgradi Sveučilišnog kampusa na adresi Branitelja Dubrovnika 41 (u uredu 98 od 12:00 do 16:00 ili na recepciji od 08:00 do 20:00).

Upis

Dokumentacija potrebna za upis:

  • prijavnica
  • potvrda o izvršenoj uplati
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe ili diplome kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili fakultetu

Uplatu cijene programa treba izvršiti najkasnije do 31. siječnja 2022. Po izvršenoj uplati, Sveučilište u Dubrovniku će s polaznicima sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. O terminu potpisivanja ugovora polaznici će biti obaviješteni naknadno.

Napomena

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja  programa u slučaju malog broja polaznika, s tim da će se prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju u roku od 15 dana.

Kontakt
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X