Talijanski jezik

Naziv programa

Talijanski jezik A1 – modul A1.1

Talijanski jezik A2 – modul A2.1

Talijanski jezik B1 – modul B1.1

Talijanski jezik B2 – modul B2.1

Opis

Programi su osmišljeni prema smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ). Opis jezičnih razina možete pronaći OVDJE.

Trajanje programa

70 sati

Razdoblje izvođenje programa

Od 24. listopada 2022. do 27. siječnja 2023. (pauza od 23. prosinca 2022. do 8. siječnja 2023.)

Dinamika i termini izvođenja programa

2×3 školska sata tjedno u popodnevnom terminu

Ciljna skupina polaznika

Svi zainteresirani koji su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Uvjeti za upis
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • poznavanje rada na računalu
 • mogućnost praćenja online nastave videokonferencijskim alatom (npr. Zoom)
 • za upis na modul A1.2 i svaki sljedeći modul potrebno je priložiti potvrdu o poznavanju stranog jezika na nižoj jezičnoj razini ili modulu. Za polaznike koji nemaju potvrdu provest će se testiranje i bit će raspoređeni u odgovarajuću grupu. Termin testiranja potrebno je dogovoriti s tajnicom Centra za jezike odmah nakon prijave. Testiranje je moguće obaviti do 14. listopada 2022.
Način sudjelovanja polaznika u izvedbi programa

Za polaznike se organizira redovita nastava u učionici. U izvanrednim okolnostima, a prema preporuci nadležnih tijela (Stožer civilne zaštite i Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Stručno vijeće Centra za jezike može odrediti izvođenje online nastave u većoj mjeri, uz obvezno polaganje pismenog i usmenog ispita u učionici.

Način završetka programa

Po završetku programa provodi se provjera znanja koja se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Po uspješno položenom ispitu polaznici će dobiti potvrdu Sveučilišta u Dubrovniku o poznavanju stranog jezika na određenoj razini. Polaznicima koji ne polože ispit u prvome roku organizirat će se jedan dodatni ispitni rok u okviru cijene programa.

Cijena programa i podatci za uplatu

2.400,00 kn (318,54 €) jednokratno

Popust od 10% odobrava se za studente, zaposlenike i alumne Sveučilišta u Dubrovniku i za umirovljenike. Za polaznike koji istovremeno upišu programe dva strana jezika 10% popusta odobrava se za jedan program. Popusti se ne zbrajaju.

Podatci za uplatu:

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Poziv na broj: 66151903-24-4

Svrha uplate: (upisati naziv programa)

Prijava

Od 5. rujna do 14. listopada 2022.

Prijave i dokumentacija potrebna za upis obavljaju se elektroničkim putem na adresu: lang@unidu.hr ili osobno u zgradi Sveučilišta na adresi Lapadska obala 7 (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju).

Upis

Dokumentacija potrebna za upis:

 • prijavnica (prijavnicu možete preuzeti OVDJE)
 • potvrda o izvršenoj uplati
 • za upis na modul A1.2 i svaki sljedeći modul potrebno je priložiti potvrdu o poznavanju stranog jezika na nižoj jezičnoj razini/modulu ili obaviti testiranje u Centru za jezike (vidi rubriku Uvjeti za upis).
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik svjedodžbe ili diplome kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili fakultetu

Uplatu cijene programa treba izvršiti najkasnije do 17. listopada 2022. Nakon izvršene uplate, Sveučilište u Dubrovniku će s polaznicima sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Napomena

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja programa u slučaju malog broja polaznika, s tim da će se prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju u roku od 15 dana.

Kontakt
 • telefon: +385 20 445 878 (od 12 do 16 sati)
 • e-mail: lang@unidu.hr
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X