Talijanski jezik A1.2 (drugi modul)

Nositelj programa

Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku

Naziv programa

Talijanski jezik A1.2

Opis

Program je razvijen prema smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

  • modul A1.2 izvodi se kroz 12 tjedana
  • nakon uspješno završenog drugog modula polaznici će postići razinu A1
Voditelj programa i izvoditelj programa

Voditelj programa: dr. sc. Zrinka Režić Tolj, v. pred.

Izvoditelj programa: Marina Missoni Barišić, prof.

Trajanje programa modula

70 sati

Razdoblje izvođenje programa

Od 8. veljače do 28. travnja 2022.

Dinamika i termini izvođenja programa

2×3 školska sata tjedno, utorkom i četvrtkom s početkom u 17:30.

Ciljna skupina polaznika

Svi zainteresirani koji su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Uvjeti za upis
  • završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • poznavanje rada na računalu
  • mogućnost praćenja online nastave videokonferencijskim alatom (npr. Zoom)
  • svi zainteresirani koji poznaju osnove talijanskog jezika (polaznici koji su položili ispit za modul A1.1, svi zainteresirani koji nisu pohađali modul A1.1 uz uvjet provjere znanja koja će se provesti prije početka izvođenja modula A1.2 u terminu po dogovoru)
Način sudjelovanja polaznika u izvedbi programa

Za polaznike se organizira redovita nastava (kontaktna) koja se izvodi prema nastavnom planu i programu, uz primjenu informacijsko–komunikacijske tehnologije (ICT). U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije vezano uz pandemiju bolesti COVID-19, a prema preporuci Stožera civilne zaštite, Stručno vijeće Centra za jezike može odrediti izvođenje online nastave.

Način završetka programa

Po završetku programa polaznici polažu završni ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Po uspješno položenom završnom ispitu polaznicima se izdaje potvrda Sveučilišta u Dubrovniku o znanju stranog jezika na razini A1 prema Zajedničkom europskom okviru za jezike. Polaznicima koji ne polože ispit u prvome roku organizirat će se još jedan dodatni ispitni rok u okviru cijene programa.

Mjesto izvođenja

Središnja zgrada Sveučilišnog kampusa, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik

Cijena programa i podatci za uplatu

2.400,00 kn

Podatci za uplatu:

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Poziv na broj: 66151909-24-11

Svrha uplate: Talijanski jezik A1.2

Prijava

Od 3. siječnja 2022. do 31. siječnja 2022.

Prijave se podnose elektroničkim putem (prijavnicu možete preuzeti OVDJE) na e-mail adresu: lang@unidu.hr ili osobno u središnjoj zgradi Sveučilišnog kampusa na adresi Branitelja Dubrovnika 41 (u uredu 98 od 12:00 do 16:00 ili na recepciji od 08:00 do 20:00).

Upis

Dokumentacija potrebna za upis:

  • prijavnica
  • potvrda o izvršenoj uplati
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe ili diplome kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili fakultetu

Uplatu cijene programa treba izvršiti najkasnije do 31. siječnja 2022. Po izvršenoj uplati, Sveučilište u Dubrovniku će s polaznicima sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. O terminu potpisivanja ugovora polaznici će biti obaviješteni naknadno.

Napomena

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja  programa u slučaju malog broja polaznika, s tim da će se prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju u roku od 15 dana.

Kontakt
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X