Znanstvena tribina: Matematika – čemu služi?

Deseta znanstvena tribina Sveučilišta u Dubrovniku s temom „Matematika – čemu služi? Drukčiji pogled na matematiku“ održat će se u petak, 6. ožujka 2020., u 19 sati, u sveučilišnom Kampusu.

Na tribini će sudjelovati: prof. dr. sc. Zvonimir Šikić, s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Martin Lazar sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Brošuru za ovu znanstvenu tribinu možete pogledati ovdje

Sažetak

Galileo Galilei je još u 17. stoljeću ustvrdio „Svemir je pisan jezikom matematike“. Ona prožima svijet oko nas, s njome se susrećemo još u najranijoj dobi, te nas dalje uporno prati tijekom našega obrazovanja. Ali, previše matematike koje učimo u školi ne djeluje privlačno, niti je usto dobro motivirana, pa nakon godina učenja, mnogima ostane nerazumljiva i odbojna. Doživljavaju je samo kao mnoštvo brojeva, računanja i brojnih pravila koja treba primijeniti.

Može li drukčije? Može li matematika biti zabavna i izazovna?

Na tribini želimo pokazati da je matematika puno više od pukog računanja. Ona nas uči kako razmišljati logički, kritički i kreativno. Pomaže nam dokučiti skrivene istine i strukture u svjetovima čiji su objekti apstraktni, ali kojih nam primjene omogućuju i razumijevanje svijeta koji nas okružuje. Nizom primjera pokazat ćemo kako nas matematika može iznenaditi, produbiti ili korigirati našu intuiciju, otkriti se u igrama i umjetnosti, a u konačnici, i riješiti neke probleme s kojima se susrećemo.

Zvonimir Šikić

Zvonimir Šikić diplomirao je 1975. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni stupanj doktora matematičkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu stekao je 1986. Od 1976. zaposlen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Kao voditelj Katedre za matematiku FSB-a od 1984. do mirovine. Sudjelovao je na više znanstvenih i stručnih projekata iz područja matematike. Direktor je međunarodne konferencije Philosophy of Science od 2001., te osnivač i direktor međunarodne konferencije Logic and Applications- LAP od 2013.  Autor je 11 knjiga, 40 znanstvenih radova, 66 stručnih radova i više od 200 raznih izdanja (u koautorstvu) udžbenika i zbirka za osnovne i srednje škole. Od 1993. do 2002. bio je predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja te je imenovan njegovim počasnim predsjednikom 2003. Od 1995. do 1999. bio je potpredsjednik, a od 1999. do 2003. predsjednik Hrvatskog matematičkog društva. Bio je predsjednik Hrvatskog logičkog udruženja od njegova osnivanja 2010. do 2020.

Željka Milin Šipuš

Željka Milin Šipuš redovita je profesorica Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se bavi istraživanjima u dva područja – u diferencijalnoj geometriji i u matematičkom obrazovanju. U području matematičkog obrazovanja vodila je i sudjelovala u mnogim razvojnim i znanstvenim projektima, od nacionalnoga razvojnog projekta uvođenja državne mature, interdisciplinarnog projekta edukacijskih istraživanja u matematici i fizici, do međunarodnih projekata MERIA i TIME za razvoj nastavnih materijala za istraživačku nastavu u matematici. Znanstveno područje matematičkog obrazovanja mlada je znanstvena disciplina u Hrvatskoj, s nevelikim brojem naših istraživača, ali istovremeno svjetski etablirana. Sa željom da se to područje afirmira i osnaži u Hrvatskoj, Željka Milin Šipuš je prije 10 godina suutemeljila Seminar za metodiku nastave matematike pri doktorskom studiju na PMF – Matematičkom odsjeku, gdje su obranjene ili su u tijeku prve doktorske disertacije s temama iz matematičkog obrazovanja.

Martin Lazar

Prof. dr. sc. Martin Lazar rođen je 1975. u Dubrovniku. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je dvije diplome: diplomiranog inženjera matematike, smjer Primijenjena matematika, te diplomiranog inženjera geofizike, smjer Meteorologija i fizička oceanografija. Doktorirao je na istom fakultetu 2007. s disertacijom „Poopćenja H-mjera i primjene“. Od 2008. zaposlen je na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku. Znanstveno se bavi istraživanjima u teoriji upravljanja, matematičkoj analizi, te modeliranjem u oceanografiji. Kao gostujući znanstvenik usavršavao se na Max-Planck Institutu za matematiku u Leipzigu, Njemačka, i Baskijskom Centru za primijenjenu matematiku u Bilbaou, Španjolska. Od 2016. obavlja dužnost prorektora za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku. Pokrenuo je ciklus Znanstvenih tribina na Sveučilištu kako bi se široj javnosti približile zanimljive znanstvene teme, predstavila najnovija znanstvena postignuća, ali također i osnažila uloga Sveučilišta u lokalnoj zajednici.

Predhodni članakMatematika – čemu služi? Drukčiji pogled na matematiku
Slijedeći članakPredstavnici Odjela za akvakulturu na radionici u Egiptu