Dr. sc. Žarko Koboević boravio je u Ekvadoru u sklopu programa ERASMUS+ KA107

Izv. prof. dr. sc. Žarko Koboević boravio je u Ekvadoru u sklopu programa ERASMUS+ KA107 na Fakultetu pomorskog inženjerstva i znanosti mora ( Facultad de Ingheneria Maritima Y Ciencia del Mar)  prestižnog Ekvadorskog sveučilišta ESPOL ( Escuela Superior Politécnica del Litoral).

Žarko Koboević, izvanredni professor Pomorskog odjela boravio je od 09.-19. prosinca 2022. Na ESPOL sveučilištu a u sklopu  mobilnosti  nastavnog  ERASMUS + KA107 programa.

Svrha posjeta bila je uspostavljanje suradnje u okviru ERASMUS+ projekta. Za vrijeme boravka Žarko Koboević je domaćinima predstavio Republiku Hrvatsku, Dubrovnik, Sveučilište u Dubrovniku i Pomorski odjel, kao i znanstveni časopis Naše more te mogućnost objavljivanja radova za profesore ESPOL-a u našem časopisu.

Predstavio je studentima mogućnost studiranja ili istraživanja za pisanje teza ili svojih diplomskih radova a okviru programa Erasmus +. Studenti su pokazali veliki interes za studiranje u Dubrovniku.

Domaćini su Žarku Koboeviću predstavili svoje istraživačke laboratorije, istraživačke projekte, organizaciju sveučilišta, njihovu povezanost s privredom, stručnim suradnicima i najnoviju luku samo par godina staru. Luka Posorja, kontejnerski je terminal u razvoju, povezan s logističkim terminalom u izgradnji za brodove dubljeg gaza a u koncesiji svijetske koorporacije  DP World.

Predhodni članakIzv. prof. dr. sc. Žarko Koboević boravio je u sklopu programa ERASMUS+ KA171 na Pomorskom fakultetu Kotor
Slijedeći članakOdluka o odabiru kandidata za aktivnost „Mobilnost studenta u svrhu studijskog boravka“ u na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji Carleton University, Kanada