Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Na linku se nalazi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

http://www.propisi.hr/print.php?id=4640

Ukratko članak 3. (u svezi s neostvarivanjem prava redovitih studenata na potporu prehrane):

(1) Pravo na potporu korisnik potpore ostvaruje upisom na studij iz članka 2. stavka 1. na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.

(2) Pravo na potporu traje za vrijeme propisanog trajanja studija te dodatnih:

– 12 mjeseci u slučaju preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija te kratkog stručnog, preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, odnosno

– 24 mjeseca u slučaju integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

(3) Pravo na potporu ne ostvaruje:

– student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj  razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

– student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;

– student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

(4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.

(5) Upisom mirovanja obveza studenta sukladno odredbi članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) privremeno se obustavlja ostvarivanje prava na potporu. Nakon prestanka razdoblja mirovanja ostvarivanje prava se nastavlja, a razdoblje mirovanja ne uračunava se u vrijeme trajanja potpore iz stavka 2. ovog članka.

(6) Korisnik potpore koji sudjeluje u programu međunarodne razmjene studenata pravo na potporu ne ostvaruje za vrijeme boravka na stranom visokom učilištu.

Predhodni članakPONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
Slijedeći članakPoziv na radionicu “The 6th International Workshop on Advanced Cooperative Systems (IWACS 2021)”