PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

                                    Odlukom Senata Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

 PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

U natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto koji je Sveučilište u Dubrovniku  objavilo na internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku i u  Narodnim novinama br. 98 od 8. rujna 2021. (broj natječaja 4855) poništava se dio natječaja pod točkom  3. koji glasi:

– izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)

Predhodni članakOBJAVA KONAČNE RANG LISTE ZA STUDENTE POMORSKIH FAKULTETA U AKADEMSKOJ 2021./2022. GODINI
Slijedeći članakPravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata