Suvremeni izazovi u poučavanju jezika struke

Nastavnice Centra za jezike sudjelovale su na 5. međunarodnoj konferenciji Suvremeni izazovi u poučavanju jezika struke u organizaciji Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU), koja se održala online 1. i 2. srpnja.

Martina Hrnić, v. pred. sudjelovala je s izlaganjem na temu: Percepcija studenata preddiplomskog studija Nautika o važnosti pomorskog engleskog jezika . Izložila je rezultate svog istraživanja o stavovima studenata preddiplomskog studija Nautika na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku o važnosti pomorskog engleskog jezika u njihovoj edukaciji i struci.

Dr. sc. Sandra Didović Baranac, v. pred., Daniela Falkoni Mjehović, v. pred.  i dr. sc. Zrinka Režić Tolj, v. pred. sudjelovale su s izlaganjem na temu:Strah od stranoga jezika kao afektivni čimbenik učenja stranoga jezika u visokoškolskom obrazovnom kontekstu. Predstavilesu rezultate poredbenog istraživanja o strahu od engleskog, njemačkog, španjolskog i talijanskog jezika provedenog početkom ljetnog semestra na tri hrvatske visokoškolske ustanove: Sveučilištu u Dubrovniku, Edward Bernays-u i RIT-u Croatia.

Knjižica sažetaka dostupna je na:

https://unjsvu.hr/wp-content/uploads/2021/07/Knjizica-sazetaka_Book-of-abstracts_2021.pdf

Predhodni članakIndijski veleposlanik u posjetu Sveučilištu u Dubrovniku
Slijedeći članakPrezentacija projekta LoMI na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku