Talijanski jezik A1.1 (prvi modul)

Izvođač programa

Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku

Naziv programa

Talijanski jezik A1.1

Opis

Program je razvijen prema smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

 • prvi modul za početnike A1.1 izvodi se kroz 12 tjedana
 • nakon uspješno završenog prvog modula zainteresirani polaznici moći će upisati drugi modul A1.2 (predviđeni početak je veljača 2022.) i tako postići razinu A1
Voditelj i izvoditelj programa

Voditelj programa: dr. sc. Zrinka Režić Tolj, v. pred.

Izvoditelj programa: Marina Missoni Barišić, prof.

Trajanje programa jednog modula

70 sati

Razdoblje izvođenje programa

Od 25. listopada 2021. do 28. siječnja 2022. (pauza od 23. prosinca 2021. do 9. siječnja 2022.)

Dinamika izvođenja programa

2×3 školska sata tjedno, utorkom i četvrtkom s početkom u 17:30.

Ciljna skupina polaznika

Svi zainteresirani koji su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Uvjeti upis
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • poznavanje rada na računalu
 • mogućnost praćenja online nastave videokonferencijskim alatom (npr. Zoom)
Način sudjelovanja polaznika u izvedbi programa

Za polaznike se organizira redovita nastava (kontaktna) koja se izvodi prema nastavnom planu i programu, uz primjenu informacijsko–komunikacijske tehnologije (ICT). U slučaju odluke Stožera civilne zaštite o obustavi izvođenja nastave u učionicama, Stručno vijeće Centra za jezike može odrediti izvođenje online nastave. Polaznici su dužni redovito pohađati nastavu.

Način završetka programa

Po završetku programa polaznici polažu završni ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Po uspješno položenom završnom ispitu polaznicima se izdaje potvrda Sveučilišta u Dubrovniku o znanju stranog jezika na razini A1.1. prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Polaznicima koji ne polože ispit u prvome roku organizirat će se još jedan dodatni ispitni rok u okviru cijene programa.

Mjesto izvođenja

Središnja zgrada Sveučilišnog kampusa, Branitelja Dubrovnika 41.

Cijena programa i podatci za uplatu

2.400,00 kn jednokratno

2.640,00 kn na 3 jednake rate u iznosu od 880,00 kn

 1. rata se plaća prilikom upisa
 2. rata – do 20. 11. 2021.
 3. rata – do 20. 12. 2021.

Podatci za uplatu:

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Poziv na broj: 66151903-24-4

Svrha uplate: Talijanski jezik A1.1

Prijava i upis

Od 4. listopada do 21. listopada 2021.

Način prijave i upisa

Prijave i dokumentacija potrebna za upis podnose se elektroničkim putem na adresu: lang@unidu.hr ili osobno u središnjoj zgradi Sveučilišnog kampusa na adresi Branitelja Dubrovnika 41.

Dokumentacija potrebna za upis
 • prijavnica (prijavnicu možete preuzeti OVDJE)
 • potvrda o izvršenoj uplati prve rate ili cjelokupnog iznosa ukoliko se plaća jednokratno
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik svjedodžbe ili diplome kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili fakultetu

Po zaprimljenoj dokumentaciji, polaznicima će se dostaviti potvrda o upisu na njihove e-mail adrese.

Napomena

Sveučilište u Dubrovniku će s polaznicima sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja  programa u slučaju malog broja polaznika, s tim da će se prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju u roku od 15 dana.

Kontakt
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X