Studenti Odjela za umjetnost i restauraciju sudjelovat će na 8. studentskoj konferenciji

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Restauracije i konzervacije sudjelovat će na 8. konferenciji studenata restauriranja i konzerviranja umjetnina, koja se održava 15. i 16. travnja 2011. u Zagrebu.

Sudionici na 8. konferenciji:

 • studenti druge godine preddiplomskog studija, smjer metal: Neven Peko, Andrea Paula Rajić, Marta Stanić, Marina Parić,
  mentorica: Renata Andjus, restaurator majstor;
 • student treće godine preddiplomskog studija, smjer drvo: Pero Čavara,
  mentorica: Margarita Bego, dipl. ing.;
 • studentica prve godine diplomskog studija, smjer tekstil: Andrea Ivušić,
  mentorica: Danijela Jemo, dipl. ing.;
 • studentica druge godine diplomskog studija, smjer drvo: Sanja Capurso,
  mentorica: Nađa Lučić, prof.
Predhodni članakMeri Klaić – Karl-Franzens Universität, Graz, Austrija
Slijedeći članakPredavanje „Upotreba digitalne radiografije u konzervaciji i restauraciji“