Znanstveni rad doc. dr. sc. Srđana Vujičića objavljen u Q1 časopisu Ocean Engineering

Doc. dr. sc. Srđan Vujičić, u suradnji s nastavnicima Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (Ivana Gledić, Tamara Petranović, Ivan Ćatipović, Joško Parunov) i Pomorskog fakulteta u Splitu  (Marko Katalinić, Petar Matić), objavio je znanstveni rad  Comparison of full-scale measurements and seakeeping calculations for two research vessels in the Adriatic Sea u Q1 časopisu Ocean Engineering. 

U radu su opisana mjerenja za dva istraživačka broda u Jadranskom moru i usporedba eksperimentalnih rezultata. Na moru se istovremeno mjere valovi i kretanje plovila. Visina valova mjeri se pomoću plutače koja slobodno pluta u blizini plovila. Gibanja broda mjerena su pomoću senzora gibanja. Podaci su obrađeni statistički i spektralnom analizom. 

Članak je dostupan do 8. siječnja 2023. na poveznici https://authors.elsevier.com/a/1g6gN6nh70-7q

Predhodni članakAssistant Professor Maro Ćorak authors a Q1 paper
Slijedeći članakZnanstveni rad izv. prof. dr. sc. Mare Marić u WoS Q1 u časopisu Plants