Znanstveni rad izv. prof. dr. sc. Mare Marić u WoS Q1 u časopisu Plants

Izv. prof. dr. sc. Mara Marić, djelatnica Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, objavila je u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Ivanom Vitasović-Kosić, Antonijom Hodak i izv. prof. dr. sc. Josipom Juračakom s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa Zavoda za poljoprivrednu botaniku i Zavoda za menadžment i ruralno podruzetništvo te s prof. dr. sc. Łukaszem Łuczajem s Institute of Biology and Biotechnology, University of Rzeszów (Poljska) znanstveni rad „Traditional Ethnobotanical Knowledge of the Central Lika Region (Continental Croatia)—First Record of Edible Use of Fungus Taphrina pruni“ u časopisu „Plants“, indeksiranom u prvom kvartilu (Q1) baze Web of Science (Wos) IF: 4.827.

Istraživanjem je analizirana uporaba biljaka i gljiva, nekih samoniklih i nekih kultiviranih, u tri općine Ličko-senjske županije (Perušić, Gospić i Lovinac). Raspon istraživanog područja bio je 60 km. Obavljeno je četrdesetak dubinskih polustrukturiranih intervjua. Zabilježeno je korištenje 111 biljnih svojti iz 50 biljnih porodica i pet svojti gljiva koje pripadaju pet porodica (u prosjeku 27 svojti po intervjuu). Rezultati su pokazali razmjerno velike razlike između triju istraživanih područja u pogledu etnobotaničkih i ekoloških znanja.

Ovim radom nastavlja se uspješna suradnja znanstvenika s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa Zavodom za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku.

Članak se u slobodnom pristupu može naći na poveznici: https://www.mdpi.com/2223-7747/11/22/3133;

https://www.agr.unizg.hr/hr/1522/Objavljen+rad+u+%C4%8Dasopisu+%E2%80%9EPlants%E2%80%9D

Vitasović-Kosić, I.; Hodak, A.; Łuczaj, Ł.; Marić, M.; Juračak, J.

Traditional Ethnobotanical Knowledge of the Central Lika Region (Continental Croatia)—First Record of Edible Use of Fungus Taphrina pruni. Plants 2022, 11, 3133.

Predhodni članakZnanstveni rad doc. dr. sc. Srđana Vujičića objavljen u Q1 časopisu Ocean Engineering
Slijedeći članakExtraction of collectors for juvenile Pinna nobilis