Često postavljena pitanja

 • +

  Koje studije nudi Odjel i na kojim razinama?

  Studij Smjer/modul
  Sveučilišni Prijediplomski
  • IT menadžment
  • Marketing
  • Turizam
  Diplomski
  • IT menadžment
  • Marketing
  • Turizam
  Doktorski

  Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

  • Digitalno poslovanje
  • Turizam
  • Marketing
  • Menadžment
  • Međunarodno poslovanje
  Stručni Prijediplomski
  • Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija,
  • Financijski menadžment
  Diplomski
  • Hotelijerstvo
  • Financijski menadžment
 • +

  Koja znanja i vještine stječu studenti?

  Nastavni planovi i programi svih studijskih smjerova osmišljeni su i prilagođeni praktičnom osposobljavanju polaznika i stjecanju potrebnih vještina i tehnika za što lakše uključivanje u suvremeno poslovanje.

  Studijski smjer Marketing oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studente osposobiti za kvalitetno komuniciranje s tržištem. Naglasak je na stjecanju specifične naobrazbe iz područja uravnoteženog odnosa znanja, vještina i kompetencija povezanih s novim trendovima u marketingu.

  Studijski smjer Turizam je orijentiran na obrazovanje budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru, kojima se u različitim nastavnim sadržajima nudi ovladavanje temeljnim znanjima nužnim za promoviranje i unapređivanje turizma.

  Studijski smjer IT menadžment spoj je znanja iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija i ekonomije s naglaskom na primjeni IT rješenja u odlučivanju i upravljanju na mikro i makro razini.

  Stručni studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija pruža suvremena znanja o analizi turističkih trendova, promjena i događanja te spoznaje o prilagodbi novim trendovima u ugostiteljstvu. Ovim programom studenti usvajaju specijalistička praktična znanja čime stječu vještine koje mogu primjenjivati u obavljanju svakodnevnih profesionalnih aktivnosti.

  Stručni studij  Financijski menadžment je usmjeren na stjecanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina o financijama, računovodstvu i porezima koja su izravno primjenjiva u praksi i nužna u svakodnevnom poslovanju svakog poduzeća. Polaznici ovog studija stječu nove vještine koje im omogućavaju kvalitetno financijsko odlučivanje.

 • +

  Koje su prednosti studiranja na Vašem Odjelu?

  Na Odjelu se potiče individualni rad profesora sa studentima i rad u manjim skupinama pri čemu su profesori iznimno posvećeni radu sa studentima, a što potvrđuju i studentske ankete koje se provode svaki semestar i iz kojih se vidi postignuti visoki stupanj zadovoljstva studenata. Studenti se potiču za prijavljivanje na razna studentska natjecanja gdje postižu zapažene rezultate. Organiziraju se gostujuća predavanja renomiranih stručnjaka iz prakse, nerijetko bivših studenata Odjela (članova UNIDU alumni kluba) i terenska nastava u partnerskim institucijama, gdje studenti iz prve ruke dobivaju informacije o njihovom načinu rada.

  Međunarodna suradnja nam je iznimno razvijena te je po broju dolaznih Erasmus studenata Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na prvom mjestu, ne samo na razini Sveučilišta već i na razini Hrvatske.  Posebnost je i sklopljen Double degree ugovor o zajedničkom programu sa sveučilištem u Palermu koji omogućava studentima stjecanje dvostruke diplome, a u planu je  proširiti ga sa sveučilištem u Malagi.

  Jedna od prednosti je što nakon završetka diplomskog studija student ima mogućnost nastavka školovanja na doktorskom studiju koji Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju izvodi zajednički sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu po suvremenom studijskom programu iz područja digitalnog poslovanja.

  Odjel ima brojne ugovore o studentskoj razmjeni (Erasmus program). Dolaze nam profesori sa drugih europskih sveučilišta i održavaju dio nastave, a naši studenti imaju mogućnost odlaska i završavanja jednog ili dva semestra na preko sto inozemnih institucija, kao i mogućnost odrađivanja stručne prakse.

  Ono što izdvaja naš Odjel u odnosu na druge slične u Hrvatskoj je posebna posvećenost svim nadarenim studentima, ne samo onima koji postižu zapažene rezultate u području znanstvenog i stručnog rada, već i sportašima kojima je Pravilnikom Sveučilišta omogućen individualizirani pristup prilagođen njihovim profesionalnim obvezama.

 • +

  Kako je organiziran praktični dio nastave?

  Stečeno teorijsko znanje se povezuje s praktičnim dijelom nastave u obliku studentske prakse. Za studente sveučilišnih studija stručna praksa je dana kao mogućnost, a za studente stručnih studija ona je obavezna.

  Praktični dio nastave na našem Odjelu je organiziran kroz nastavni proces u obliku vježbi i seminara na svakom pojedinom kolegiju. Značajan dio praktične nastave, posebice na stručnim studijima, održavaju suradnici iz prakse, velikim dijelom alumni našeg Odjela koji obnašaju rukovodeće pozicije u različitim institucijama. Aktivnim angažmanom studenata u različitim poslovnim sustavima, studenti ne samo da unapređuju svoja znanja i sposobnosti, već dolaze u priliku da se predstave potencijalnim budućim poslodavcima, odnosno osvijeste svoje preferencije po pitanju zapošljavanja.  Na Odjelu imamo i poseban ured za povezivanje studenata s poslodavcima iz okruženja čime studenti dobivaju priliku odrađivanja stručne prakse odnosno upoznavanja sa svijetom rada koji ih očekuje nakon završetka studija.

 • +

  Gdje se studenti koji završe studij na Vašem Odjelu mogu zaposliti?

  Tijekom studija studenti se mogu obratiti sveučilišnoj Službi za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje gdje mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za uključivanje na tržište rada i pronalazak sezonskog ili stalnog posla.

  Koncepcija na kojoj se temelji izobrazba studenata na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju u prvom redu polazi od potreba tržišta rada. Završenim studentima sveučilišnih i stručnih studija otvaraju se široke mogućnosti zapošljavanja u različitim oblicima organizacija bez obzira na njihovu veličinu,  temeljnu djelatnost ili vlasničku strukturu. Po završetku odabranog studijskog smjera stječu se specifična znanja, vještine i kompetencije koje mogu primjenjivati u obavljanju svakodnevnih profesionalnih aktivnosti u Hrvatskoj i u zemljama Europske unije.

 • +

  Gdje su smješteni studenti koji studiraju kod vas a koji dolaze iz drugih krajeva?

  Studenti koji se upišu na Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, a koji dolaze iz drugih krajeva Hrvatske i svijeta imaju priliku koristiti smještaj u najmodernijem hrvatskom studentskom domu. Smješteni su u dvokrevetnim sobama s privatnom kupaonicom. Imaju na raspolaganju koristiti zajedničke prostorije za učenje i druženje, dva restorana i caffe bar, fitness centar, Studentski klub, podzemna garaža sa 179 parking mjesta i sve to po cijeni od 113 EUR mjesečno za redovite studente odnosno 140 EUR mjesečno za izvanredne studente i studente iz ne EU zemalja.

 • +

  Koji su uvjeti studiranja za strane državljane na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju?

  Upis za strane studente ne zahtjeva polaganje državne mature uz plaćanje školarine od 570 EUR godišnje za sveučilišne studije, odnosno 490 EUR godišnje za stručne studije. Trošak studiranja uključuje i upisninu koja iznosi 40 EUR godišnje.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis