Diplomski studij Hotelijerstvo

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Specijalistički diplomski stručni studij Hotelijerstvo traje dvije godine, ili četiri semestara (120 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija student stječe stručni naziv stručni/a specijalist/specijalistica hotelijerstva (struč. spec. oec.)

 • Mogućnosti zapošljavanja

  Mogućnosti zapošljavanja

  Turizam je suvremeni, masovni polifunkcionalni fenomen koji ima iznimno važan, značajan i izravan utjecaj na društveni i gospodarski razvoj receptivnih turističkih zemalja kao što je Republika Hrvatska. U gospodarstvu grada Dubrovnika turizam je prioritetan u gospodarskom razvoju.

  Dubrovnik je jedno od najznačajnijih europskih turističkih središta i ima potrebu za visokokvalitetnim i vrhunski educiranim kadrom koji će raspolagati vještinama i znanjima iz hotelijerstva. Važnost predloženoga specijalističkog diplomskog studija prepoznata je na tržištu, o čemu svjedoči i više sporazuma potpisanih s hotelima koji posluju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

  Ovim programom studenti usvajaju specijalistička praktična znanja iz područja hotelijerstva, čime stječu vještine koje se mogu primjenjivati u najsloženijim situacijama s kojima se susreću na suvremenom turističkom tržištu, kao što su: primjena suvremene informacijsko komunikacijske tehnologije u hotelskom poslovanju, analiza i praćenje suvremenih trendova u hotelijerstvu, optimiziranje hotelskih poslovnih procesa uz istovremenu prilagodbu suvremenim trendovima i promjenama u okruženju te utvrđivanje adekvatne strategije dugoročnog održivog poslovanja.

  Specijalistički diplomski stručni studij Hotelijerstvo proizašao je kao rezultat potreba za daljnjim usavršavanjem polaznika preddiplomskog stručnog studija Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija, ali i sadašnjih zaposlenika u hotelskim poduzećima.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis