Diplomski studij Poslovna ekonomija smjer Marketing

 • O studiju

  O studiju

  Studijski smjer Marketing oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studente osposobiti za kvalitetnije komuniciranje s tržištem, i to tako da proizvod/usluga nađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolja pozicija u odnosu prema konkurenciji.

  Naglasak je na stjecanju znanja o vlastitim mogućnostima, sagledanima u okvirima unutarnjega i vanjskog okruženja, kako bi se prepoznale nadolazeće prijetnje, a što bolje iskoristile prilike koje proizlaze iz kretanja u okruženju.

  Poslovno okruženje čine dionici s kojima se ostvaruje neposredna marketinška komunikacija polazeći pritom od PEST okruženja (gospodarska kretanja, socio-kulturni utjecaji, politički i zakonski utjecaji, nove tehnologije, konkurencija…) i unutrašnjeg okruženja u poduzeću (organizacijski resursi, organizacijska struktura i organizacijska kultura).

  Marketinško će komuniciranje biti uspješno ako se temelji na segmentaciji tržišta (geografsko, demografsko, interesno…), pri čemu se orijentacija na ciljni segment najčešće temelji na marketinškom miksu.

  U okviru ovog programa, studenti će steći specifičnu naobrazbu iz područja uravnoteženog odnosa znanja, vještina i kompetencija povezanih s novim trendovima u marketingu.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, studijski smjer Marketing traje dvije godine, ili četiri semestra (120 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku diplomskoga studija student stječe akademski naziv magistar/magistra poslovne ekonomije (mag. oec.).

 • Mogućnosti zapošljavanja

  Mogućnosti zapošljavanja

  Po završetku studijskog smjera Marketing studenti će biti spremni za rad u različitim oblicima organizacija bez obzira na njihovu veličinu ili temeljnu djelatnost, u privatnome ili javnom sektoru, i to na poslovima koji će uz pomoć marketinških kanala, marketinških informacija, tržišnih mogućnosti zahtijevati osvajanje tržišta strateškim upravljanjem, posebice polazeći od tržišno orijentiranoga strateškog planiranja.

 • Studijski programi na engleskom jeziku

  Studijski programi na engleskom jeziku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju nudi gotovo sve kolegije i na engleskom jeziku.

  Sveučilište u Palermu, Italija, i Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku izvode zajednički Double Degree sveučilišni diplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija – Marketing i Turizam na engleskom jeziku, prvi iz tog područja u Hrvatskoj, koji omogućuje studentima stjecanje diplome Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis