Ruralna poučna, kulturno – etnografska turistička atrakcija

Komponente projekta teritorijalno su povezane s ruralnim područjima otoka Mljeta, Korčule i Dubrovačkog primorja koji će se u projektu formirati u klastere. Cilj projekta je isticanjem resursne osnove kulturno povijesne baštine u navedenim klasterima kreirati integriranu turističku destinaciju (ITD) čime bi se povezale frekventnije točke Županije s ruralnim. Potrebno je najvažnije lokalitete  prilagoditi zahtjevima i očekivanjima posjetitelja. Ključna područja u kojima treba djelovati je označavanje te interpretiranje povijesnih i kulturnih lokaliteta, njihovo tematiziranje i povezivanje itinerarima.

Cilj cjelokupnog projekta je postići ključnu masu kvalitetno prezentiranih, suvremeno interpretiranih i profesionalno, učinkovito promoviranih turističkih proizvoda kulturne baštine na razini ITD-e. Isto tako će se utvrditi postoje li problemi i ograničenja dostupnosti proizvoda kulturne baštine inozemnim i domaćim posjetiteljima tijekom njihovog boravka u ITD-i. To znači da marketinški pristup valorizacije kulturne baštine kroz projektne aktivnosti podrazumijeva i sustavnu prezentaciju kulturne baštine svim čimbenicima distribucijskog sustava. Također, u cilju povećanja konkurentnosti, a time i dugoročno bolje strateške pozicije, plasiranje turističkih proizvoda kulturne baštine treba slijediti i druge popratne promotivne aktivnosti. Korištenjem potencijala kulturne baštine ITD-e kao marketinškog resursa utječe se na konkurentnost turizma, kroz produljenje turističke sezone, rast prodaje turističkih proizvoda i usluga, povećanje potrošnje posjetitelja, produljenje njihovoga boravka te ravnomjernu prostornu distribuciju potražnje.

Projektom će se predložiti sustavno uključivanje kulturne baštine u turističku ponudu koja bi trebala postati jedan od značajnijih pokretača turističkog razvoja i u područjima u kojima je turizam do sada bio nedovoljno razvijen. U tom smislu, predložit će se umrežavanje kulturne i turističke ponude svih klastera u jedinstven i  kvalitetan kulturni turistički proizvod. Pri tome će se predložiti sustav  indikatora za ocjenu i praćenje održivog razvoja ITD-e. Na taj način će se  osigurati praćenje implementacije navedenih turističkih inicijativa koje će predstavljati ulogu umjetničke i kulturne baštine za razvoj turizma i u tim područjima u kojima turizam nije u dovoljnoj mjeri razvijen.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis