HERIT DATA

Sudjelovanje u izradi modela za menadžment masovnog turizma te izrada izvještaja/dokumenta u suradnji s Naručiteljem. Izvještaj/dokument će biti baza diseminacijskih i kapitalizacijskih aktivnosti kojima će se model proširiti na druge destinacije van projektnog konzorcija. Model će uključivati sljedeće: Definiciju ključnih varijabli o ponašanju posjetitelja, njihovo mjerenje i metodologiju prikupljanja, Definiciju indikatora i načina evaluacije dugoročnog utjecaja masovnog turizma,  Strategiju za definiranje kapaciteta MED destinacija, Strategije koje će stimulirati pozitivne i izbjegavati ili reducirati negativne utjecaje, Model će uključivati definiciju ključnih varijabli, mjerenja i protokola prikupljanja i standarde korištenja Open i Big data indikatora i strategija.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis