Double Degree diplomski studijski programna engleskom jeziku / ekonomija / marketing / turizam

 • O studiju

  O studiju

  Na temelju sklopljenog Sporazuma između Sveučilišta u Dubrovniku i prestižnog Sveučilišta u Palermu uspostavljeni su Double Degree sveučilišni diplomski studiji između diplomskih studija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku Ekonomija, Poslovna ekonomija, studijski smjer Marketing i Poslovna ekonomija, studijski smjer Turizam s jedne strane i diplomskih studija Sveučilišta u Palermu Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziare, Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali i Tourism Systems and Hospitality Management u Italiji, s druge strane.

  Ovim Sporazumom omogućuje se studentima koji provedu jedan semestar i polože sve ispite na partnerskoj instituciji, s popisa usuglašenoga između dvaju sveučilišta, stjecanje diplome Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu konkurentnost na europskom tržištu rada.

 • Uvjeti upisa

  Uvjeti upisa

  Odabir kandidata temeljit će se na dosadašnjemu akademskom uspjehu, motivaciji studenta i razini znanja engleskog jezika. Studenti odabrani za upis Double Degreediplomskih studija moraju posjedovati zadovoljavajuću razinu znanja engleskog jezika, za što treba priložiti službenu potvrdu.Ako student nema potvrdu o poznavanju engleskog jezika, provjera znanja provest će se u sveučilišnom Centru za jezike.

  Upisom Double Degree diplomskog studija student se obvezuje jedan semestar provesti na partnerskoj instituciji Sveučilište u Palermu, Italija.

  Tijekom boravka na Sveučilištu u Palermu student mora poštovati sva propisana pravila i procedure partnerske institucije.

 • Prijave za upis

  Prijave za upis

  Double Degree diplomski sveučilišni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski ili dodiplomski studij.

 • Školarine i upisnine

  Školarine i upisnine

  Redoviti studenti hrvatski državljani koji će prvi puta upisati I. godinu diplomskog studija, ne plaćaju školarinu.

  Tijekom razdoblja boravka na partnerskoj ustanovi u inozemstvu studenti Sveučilišta u Dubrovnika oslobođeni su plaćanja školarine, ali se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje i sl.).

  Troškove prijevoza, zdravstvenog osiguranja, smještaja i sve ostale troškove koji nastaju tijekom razdoblja provedenoga na partnerskom sveučilištu u inozemstvu snosi student.Studenti upisani na Double Degreediplomski studij mogu se prijaviti na Erasmus+ natječaj za studente – aktivnost studijskog boravka, a poradi sufinanciranja boravka na partnerskoj instituciji.

  Studenti se na Erasmus+ natječaj prijavljuju uz jednake uvjete kao i ostali studenti Sveučilišta u Dubrovniku, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis