Tečajevi za turističke vodiče

Koraci za prijavu na tečaj

Korak 1: Ispuniti elektronsku prijavnicu Korak 2: Potrebnu prijavnu dokumentaciju: Preslik domovnice i preslik osobne iskaznice, Svjedodžbu ili diplomu kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili fakultetu, Ovjereni...

OGLAS za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju u akademskoj 2023./2024....

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU objavljuje OGLAS za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju u akademskoj 2023./2024. godiniI. Zainteresirani pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 1. Imati najmanje srednju...
  • Svi dokumenti
  • Informacije o prijavi i upisu na tečaj
  • Ispitni rokovi
  • Naknade za usluge na Seminaru i stručnom ispitu za turističkog vodiča DNŽ
  • Raspored predavanja
  • Upute o seminaru i stručnom ispitu
Raspored ispitnih rokova na Seminaru i stručnom ispitu za turističkog vodiča u ak. god. 2023./2024. – izmjena
Raspored predavanja na Seminaru i stručnom ispitu na tečaju za turističke vodiče u ak. god. 2023./2024.
Upute o Seminaru i stručnom ispitu za turističkog vodiča u ak. god. 2023./2024.
Informacije o uvjetima prijava i upisa na tečaj u ak. god. 2023./2024.
Naknade za usluge na Seminaru i stručnom ispitu za turističkog vodiča za Dubrovačko-neretvansku županiju
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis