Tečajevi za turističke vodiče

Koraci za prijavu i upis na tečaj

Korak 1: Ispuniti elektronsku prijavnicu Korak 2: Potrebnu natječajnu dokumentaciju: Preslik identifikacijske isprave (domovnica) i preslik osobne iskaznice,Svjedodžbu ili diplomu kao dokaz o završenoj srednjoj školi...

OGLAS za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju u akademskoj 2022./2023....

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU objavljuje OGLAS za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju u akademskoj 2022./2023. godiniI. Zainteresirani pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 1. Imati najmanje srednju...
  • Svi dokumenti
  • Informacije o prijavi i upisu na tečaj
  • Ispitni rokovi
  • Naknade za usluge na Seminaru i stručnom ispitu za turističkog vodiča DNŽ
  • Raspored predavanja
  • Upute o seminaru i stručnom ispitu
Naknade za usluge na Seminaru i stručnom ispitu za turističkog vodiča za Dubrovačko-neretvansku županiju
Termini ispitnih rokova na Seminaru za turističke vodiče
Raspored predavanja
Upute o Seminaru i stručnom ispitu za turističkog vodiča za DNŽ – 2022./2023.
Informacije o uvjetima i terminima prijava i upisa na tečaj u ak. god. 2022./2023.
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis