Oglasna ploča diplomski studij Financijski menadžment

 • Svi dokumenti
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Obrane diplomskih radova
 • Odluke o uvjetima upisa
 • Raspored konzultacija
 • Raspored predavanja
 • Teme diplomskih radova
 • Upisi u više i ponavljačke godine
 • Upute za izradu diplomskih radova
 • Upute za izradu stručnih radova
Popis tema diplomskih radova – 2020./2021.
Diplomski studij Financijski menadžment – Izvedbeni plan nastave 2020./2021.
Raspored konzultacija – zimski semestar 2020.
Ispitni rok – studeni 2020.
DS FM – raspored nastave – zimski semestar 2020./2021.
Izjava studenta i mentora
Prijava završetka diplomskog studija
Upute za izradu stručnih radova
Upute za izradu diplomskih radova
Pravilnik o izradi i obrani diplomskog rada
Prijave teme diplomskog rada
Izmjene i dopune pravilnika o izradi i javnoj obrani diplomskog rada
Izmjene i dopune pravilnika o izradi i javnoj obrani diplomskog rada
Vrijednost ECTS boda
Naknada za upis
Podaci za uplatu
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja participacije na preddiplomskim i diplomskim studijima
Odluka o obročnom plaćanju propisane participacije u troškovima studija
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X