Smanjenje rasipanja hrane opskrbom maloprodajnog lanca i upravljanjem prodavaonicom

Reducing food waste by retail supply chain and store management

Kompleksnost izazova globalnih lanaca opskrbe hranom pred suvremene kompanije stavlja imperativ učinkovite uporabe resursa. Kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za hranom na globalnoj razini  te istodobno smanjio pritisak na proizvodnju hrane, jedan je od ključnih ciljeva usmjeren na minimiziranje gubitaka i rasipanja hrane. Razmatranja rasipanja hrane primarno su usmjerena na odbačenu hranu u opskrbnom lancu kao rezultat ponašanja maloprodavača i potrošača. U tom se kontekstu maloprodavači identificiraju kao neizostavna karika koja može pridonijeti promjenama u obrascima ponašanja potrošača prilikom kupnje. Cilj je projekta istražiti temeljne uzroke, posljedice te načine minimiziranja gubitaka u maloprodajnom sektoru kao integralnom dijelu lanca opskrbe hranom.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis