Diplomski studij Poslovna ekonomija smjer IT menadžment

 • O studiju

  O studiju

  Studijski smjer IT menadžment orijentiran je na obrazovanje IT menadžera u: turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, bankarstvu, javnom i ostalim gospodarskim sektorima, kojima se u različitim nastavnim sadržajima nudi sagledavanje temeljnih ekonomskih znanja u međuodnosu sa znanjima o načelima održivoga gospodarskog razvoja.

  Suvremena poduzeća svoju učinkovitost temelje na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji i ljudskim potencijalima obrazovanima za njezino cjelovito iskorištenje. Osnova konkurentnosti suvremenih poduzeća proizlazi iz njihove sposobnosti da na najbolji način iskoriste unutarnje i vanjske poslovne podatke i pretvore ih, uz pomoć dobro koncipiranih informacijskih sustava, u osnovu za odlučivanje i upravljanje.

  Temeljem informacijsko-komunikacijske tehnologije i njezine neposredne povezanosti s obrazovanim ljudskim potencijalima, koji povezuju znanja iz poslovne ekonomije i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, mnoga poduzeća stječu strateške prednosti na tržištima.

  Dosadašnja iskustva pokazuju da se najuspješniji poslovni rezultati postižu integracijom kompetencija, znanja i vještina iz poslovne ekonomije i kompetencija, znanja i vještina iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, studijski smjer IT menadžment traje dvije godine, ili četiri semestra (120 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku diplomskoga studija student stječe akademski naziv magistar/magistra poslovne ekonomije (mag. oec.).

 • Mogućnosti zapošljavanja

  Mogućnosti zapošljavanja

  Na tržištu postoji neprestana potreba za ljudskim potencijalima koji su obrazovani za kreiranje, uporabu i upravljanje informacijskom tehnologijom, kako u RH, tako i u europskim zemljama.

  Završetkom diplomskog studija IT menadžment, studenti će biti osposobljeni za obavljanje rukovodećih poslova upravljanja u svim kategorijama poduzeća bez obzira na veličinu i djelatnost koju ona obavljaju.Nadalje, bit će kompetentni primjenjivati modele strateškog upravljanja projektima i ovladat će sposobnošću različitih načina izlaska na inozemna tržišta, posebice ulogom i važnošću strateških saveza u suvremenom poslovanju.

 • Studijski programi na engleskom jeziku

  Studijski programi na engleskom jeziku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju nudi gotovo sve kolegije i na engleskom jeziku.

  Sveučilište u Palermu, Italija, i Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku izvode zajednički Double Degree sveučilišni diplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija – Marketing i Turizam na engleskom jeziku, prvi iz tog područja u Hrvatskoj, koji omogućuje studentima stjecanje diplome Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis