Diplomski studij Financijski menadžment

 • O studiju

  O studiju

  Osnovni razlog pokretanja ovog studijskog programa je stjecanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina o financijama, računovodstvu i porezima koja su izravno primjenjiva u praksi i potrebna su u svakodnevnom poslovanju.

  Stručni studij Financijski menadžment temelji se na najnovijim spoznajama o upravljanju financijama u poduzeću. Nastavni plan i program osmišljen je i prilagođen praktičnom osposobljavanju polaznika i stjecanju potrebnih vještina i tehnika za lakše uključivanje u suvremeno poslovanje.

  Uz visokoškolske nastavnike, u nastavi sudjeluju i stručnjaci iz gospodarske prakse. Posebna pozornost daje se obveznoj stručnoj praksi koju polaznici studija obavljaju u različitim poduzećima, ustanovama i institucijama.

  Osnovni cilj pokretanja ovog stručnog studija je praćenje potreba gospodarstva i društvene zajednice i stvaranje takvih nastavnih planova i programa koji će zadovoljiti detektirane potrebe i permanentno prenositi znanje i vještine izravnom vezom s gospodarstvom, omogućujući proces cjeloživotnog obrazovanja.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment traje dvije godine, ili četiri semestara (120 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija student stječe stručni naziv stručni specijalist financijskog menadžmenta (struč. spec. oec.).

 • Mogućnosti zapošljavanja

  Mogućnosti zapošljavanja

  Završetkom specijalističkoga diplomskog stručnog studija Financijski menadžment student stječe dodatna znanja u polju financija i računovodstva. Student će biti osposobljen za korištenje suvremenim analitičkim tehnikama te će steći nove vještine koje će omogućiti solidnu osnovu za financijsko odlučivanje, što će povećati individualnu učinkovitost u području financija.

  Studenti koji završe studij, bit će osposobljeni za obavljanje visokostručnih poslova i zadataka iz područja računovodstva, financija i poreza, uključujući i upravljačke aktivnosti na razini srednjeg i/ili. višeg menadžmenta u privatnim i javnim institucijama. Završenim studentima otvaraju se i široke mogućnosti samozapošljavanja uz ostvarivanje vlastitih poduzetničkih ideja i projekata.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis