Diplomski studij Poslovna ekonomija smjer Turizam

 • O studiju

  O studiju

  Studijski smjer Turizam oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studente osposobiti za kvalitetnije komuniciranje s turističkim tržištem, i to tako da turistički proizvod nađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolja pozicija u odnosu prema konkurenciji.

  Program je orijentiran na obrazovanje budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru, kojima se u različitim nastavnim sadržajima nudi ovladavanje temeljnim ekonomskim znanjima izravno povezanima sa znanjima o zaštiti i unapređenju okoliša, te načelima uravnoteženoga društvenog razvoja.

  Naglasak je na razvoju znanja, vještina i kompetencija potrebnih kadrovima koji moraju poznavati, promovirati i unapređivati turizam, kao pretpostavku za očuvanje resursa na kojima se temelje i bez kojih nije moguće ostvariti proklamirane ciljeve u globalizacijskim uvjetima.

  „Novi turizam“ se u usporedbi s klasičnim pristupom mora temeljiti na drukčijim načelima koja treba uključiti u nastavne sadržaje iz suvremenog marketinga i menadžmenta slijedeći svjetske trendove i zadovoljavajući potrebe suvremene turističke potražnje.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, studijski smjer Turizam traje dvije godine, ili četiri semestra (120 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku diplomskoga studija student stječe akademski naziv magistar/magistra poslovne ekonomije (mag. oec.).

 • Mogućnosti zapošljavanja

  Mogućnosti zapošljavanja

  Koncepcija na kojoj se temelji izradba ovoga programskog sadržaja polazi od potreba tržišta rada u području privatnog sektora, koji traži specifične oblike aktivnosti prilagođenih karakteru turističkog proizvoda što ga nude: hoteli, restorani, kampovi, turistička naselja, turističke agencije, turističke organizacije i ostali sudionici turističke ponude, gdje će sveučilišni magistri ovog profila naći svoje zaposlenje.

 • Studijski programi na engleskom jeziku

  Studijski programi na engleskom jeziku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju nudi gotovo sve kolegije i na engleskom jeziku.

  Sveučilište u Palermu, Italija, i Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku izvode zajednički Double Degree sveučilišni diplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija – Marketing i Turizam na engleskom jeziku, prvi iz tog područja u Hrvatskoj, koji omogućuje studentima stjecanje diplome Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis